Verkeersregelaars op kruisingen Brug Ouderkerk

(27 mei 2021)

Op 28 mei 2021 vinden langs de Brug Ouderkerk hijswerkzaamheden plaats. Het verkeer op de beide kruisingen bij de Brug Ouderkerk wordt tijdelijk met verkeersregelaars geregeld en moet rekening houden met enige oponthoud.

Aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk (BOK) is op meerdere locaties bezig met de bouw van de nieuwe brug over de Amstel. Op 28 mei worden hiervoor damwanden langs de brug geplaatst. Deze werkzaamheden gebeuren met een hijskraan. Om ervoor te zorgen dat het verkeer veilig langs de werkzaamheden kan gaan, wordt het verkeer voor de brug stilgezet tijdens het hijsen. 

De werkzaamheden hiervoor vinden plaats op 28 mei van 07.00 uur tot 16.00 uur. De verkeerslichten op de kruising Hoger Einde met de N522 en de kruising Amsteldijk Noord - Amstelzijde met de N522 worden buiten werking gezet (ze staan te knipperen) en verkeersregelaars regelen beide kruispunten. Tijdens het hijsen wordt het verkeer korte tijd stilgezet (ongeveer 5 minuten per keer). Na elke verkeersstop zal het verkeer minimaal 15 minuten kunnen blijven doorrijden.

hijswerkzaamheden

Brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Meer informatie bezoek www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl.