Eerste resultaten biobased proeftuin N231

(08 november 2021)

Op de grens van Amstelveen en Aalsmeer startte de provincie Noord-Holland begin 2019 een bijzonder project: de eerste Noord-Hollandse biobased proeftuin.

De Bosrandweg (N231) werd hierbij over een lengte van 850 meter – van berm tot berm – omgetoverd tot een weg dat bestaat uit biobased materialen. Hoe staat het nu eigenlijk met de biobased weg?

Biobased proeftuin Bosrandweg N231 

Biobased materialen zijn natuurlijke materialen die onbeperkt voorradig zijn, zoals miscanthusgras, hars, suikerriet en bamboe. 10 jaar lang worden de verschillende biobased materialen in de ‘proeftuin’ getest om zo inzicht te krijgen in de kwaliteit en de toepasbaarheid van het materiaal.

Bamboe, natuurvezels en olifantengras

Over een deel van 850 meter is de Bosrandweg (N231) - zowel weg als fietspad - in de gemeente Amstelveen voorzien van 9 proefvakken met verschillende soorten asfalt. Verkeersborden van gelamineerde bamboestroken worden in de proeftuin getest. En er vinden testen plaats van biobased plastics en natuurvezels in maaibeschermers, hectometerpaaltjes, bermplankjes en verkeerspalen langs de weg. Hars is terug te vinden in de lichtmasten langs de weg en in asfalt. Het wordt vooral gebruikt als bindmiddel. Miscanthusgras – ook wel olifantengras genoemd - vind je zowel terug in de grasbetontegels tussen het fietspad en de rijbanen als ook in het betonnen fietspad en de faunapassages.

Effectiviteit

Al snel na de aanleg van de biobased proeftuin waren de eerste proefresultaten zichtbaar. De biobased asfalt wegvakken houden zich goed en vertonen geen voortijdige slijtage. Het asfalt in een proefvlak op het fietspad brokkelde echter na een half jaar al af. Het biobased bindmiddel deed dus niet wat het zou moeten doen. Aannemer Dura Vermeer is toen direct op zoek gegaan naar een ander natuurlijk bindmiddel om het proefvlak te vervangen. Door snel te acteren voldeed het fietspad weer aan de veiligheidseisen én was er kans om een nieuw biobased materiaal te testen.

De biobetonnen grasbetontegels bleken onlangs helaas ook op meerdere plekken beschadigd geraakt. En met name het bio vezel paardenhekwek vertoont schade. De duidelijk zichtbare scheuren zijn vermoedelijk ontstaan door weersinvloeden. De lichtmasten en borden van bamboe bleken tijdens de laatste inspectie de weersinvloeden goed te hebben doorstaan en zijn nog in goede conditie. Ook hebben de biobased markeringen zich op de meeste plekken goed gehouden

Doorontwikkeling

De onderhoudsaannemer gaat samen met de leveranciers de oorzaken van de schades onderzoeken en de producten krijgen een doorontwikkeling. De samenstelling wordt zodoende nog aangepast. Verwacht wordt dat ook de komende jaren wisselende resultaten te zien zijn van de gebruikte biobased producten. Dat is ook de bedoeling van de proeftuin. In een laboratorium heeft het materiaal al allerlei toetsen doorstaan. Maar in de praktijk spelen zóveel meer factoren een rol. Uiteindelijk is de verwachting dat van de tientallen geteste materialen 2 of 3 geschikt zullen zijn. Als blijkt dat biobased materialen in de proeftuin stabiel zijn, wil de provincie Noord-Holland deze inzetten voor onderhouds- en vervangingsprojecten op andere locatie

Wie zijn betrokken bij de biobased proeftuin?

De biobased proeftuin is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, aannemer Dura Vermeer (en haar partners), de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. De markt krijgt de kans om biobased producten te testen, zodat deze producten straks niet alleen door de provincie maar ook door andere organisaties gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt de duurzaamheid en biodiversiteit naar een hoger niveau getild met als doel om de fossiele grondstoffen te reduceren.

Verduurzamen infrastructuur

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten. Als eigenaar van alle deze infrastructuur neemt de provincie zo zélf maatregelen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Bij het beheer en de aanleg van nieuwe infrastructuur kiest de provincie Noord-Holland voor duurzame maatregelen, door bijvoorbeeld grondstoffen te gebruiken die minder CO2 uitstoten of door gebruik van materialen die kunnen worden hergebruikt. Op deze wijze wil de provincie 100% circulair en klimaatneutraal zijn in 2050. Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Meer informatie is te vinden op de webpagina Duurzame infrastructuur.