Voorbereidingen van start voor nieuwe beplanting Westdijk (N244) Alkmaar

(23 november 2021)

De provincie Noord-Holland maakt de grond langs de Westdijk (N244) in Alkmaar klaar voor de nieuwe beplanting.

In de week van 22 en 29 november 2021 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Daarna worden de nieuwe fruitbomen en heesters geplant. Totaal komen er zo’n 500 nieuwe bomen langs de parallelweg ter compensatie van de oude en zieke populieren die langs de Westdijk staan. 

Voorkomen onveilige situaties

De bomen (Canadese populieren) langs de provinciale weg N244 zijn zo’n 40 jaar oud en worden niet zo oud als veel andere bomen. Hierdoor kunnen de takken op de weg vallen en dat is gevaarlijk voor de verkeersdeelnemers. Bovendien is een ziekte geconstateerd bij de bomen, die de kans op takbreuken extra vergroot. De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan de natuur, maar zet ook de veiligheid van de weggebruikers voorop. Dat betekent dat de bomen op deze plek niet meer zo lang mee kunnen. Om te voorkomen dat er door afbrekende takken onveilige situaties ontstaan voor het wegverkeer, worden de bomen weggehaald. Dat gebeurt niet in één keer maar gefaseerd: zo worden de bomen geleidelijk gekapt over een periode van zo’n 10 jaar. Waarbij de provincie ieder jaar de bomen inspecteert om te kijken of een volgende kapronde nog uitgesteld kan worden. Daarvoor in de plaats komen de 500 nieuwe bomen, die dan meteen wat verder van de weg geplant worden.

Planning

De gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Noord-Holland en verwacht tot eind januari 2022 nodig te hebben om de nieuwe bomen aan te planten. Zodra het eerste groen is geplant worden de eerste populieren langs de Westdijk (N244) weggehaald. Door de bomen ‘om- en om’ uit de rij te halen is de verwachting dat de andere bomen hierdoor langer kunnen blijven staan. De kapwerkzaamheden worden in januari/februari 2022 uitgevoerd.