2 varianten voor beter OV in Zuid-Kennemerland

(18 oktober 2021)

De gemeente Haarlem en provincie Noord Holland werken samen aan een nieuw OV-knooppunt in Haarlem Nieuw-Zuid. Voor dit plan worden 2 kansrijke varianten verder onderzocht.

Deze varianten zijn ontstaan in gesprekken met wijkraden, belanggroepen, ontwikkelaars, vervoerders en het Rijk. Het nieuwe OV-knooppunt moet zorgen voor minder bussen in het centrum van Haarlem en is een impuls voor het openbaar vervoer in Zuid-Kennemerland. Dit plan en het bijbehorende onderzoek zijn op 12 oktober 2021 vastgesteld in het college van B&W van de gemeente Haarlem. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben, ook in de vergadering van 12 oktober, kennis genomen van het voorstel. 

2 varianten voor beter OV in Zuid-Kennemerland

Het OV-Knooppunt is nodig omdat Haarlem groeit. De stad wil 10.000 nieuwe woningen bouwen. De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem hebben een verkennende studie naar meerdere varianten gedaan. Voor deze varianten zijn kosten, opbrengsten en risico’s in beeld gebracht. Het rapport is opgesteld aan de hand van de thema’s slim en gezond, verbinden en verblijven. 

Onderzochte varianten

Het OV-knooppunt moet gebouwd worden op de Schipholweg. De keuzes binnen de varianten bestaan uit het ondertunnelen van de weg om zo ruimte te maken voor het openbaar vervoer en het aanleggen van een plein met geïntegreerd OV-station. Provincie en gemeente hebben ook een variant in beeld gebracht waarbij een deel van de sportvelden bij het knooppunt wordt betrokken en een variant met een langere tunnel. Deze varianten zijn afgevallen en worden niet verder onderzocht.   

Wie precies wil weten waar de gemeente en de provincie denken dat het OV-knooppunt het best kan komen, kan het hele rapport downloaden. Hierin worden naast de nu gekozen locaties voor het OV-knooppunt ook de 2 varianten die zijn afgevallen nader toegelicht.