Bewonersbijeenkomst N248 van 29 september: Van studie naar actie

(13 oktober 2021)

De kruispunten van de N248 met de Wadweg en de Waardpolderhoofdweg worden aangepakt. Op 29 september zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de maatregelen die de provincie Noord-Holland, gemeente Schagen en de gemeente Hollands Kroon hebben gekozen.

Inbreng van omwonenden

De grootste zorg van bewoners was de hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer op de N248 in combinatie met invoegend, overstekend en afslaand verkeer. Omwonenden vonden het belangrijk dat het zicht op de kruispunten zou verbeteren. Er was behoefte aan effectieve maatregelen op de korte termijn, verbetering van de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers en meer handhaving op snelheid door de politie.

Van studie naar actie Afbeelding

Gekozen maatregelen voor kruispunt N248-Wadweg

Op het kruispunt van de Wadweg en de N248 in Schagen wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50km/u. Dit gebeurt in combinatie met het aanleggen van plateaus aan beide kanten van het kruispunt op de N248. Er wordt extra bebording geplaatst om het kruispunt en de fietsoversteek beter aan te duiden. Aan de politie wordt gevraagd om op deze locatie vaker te gaan handhaven op snelheid. In overleg met het Regius College Schagen wordt ook ingezet op educatie en voorlichting aan scholieren. 

Gekozen maatregelen voor kruispunt N248-Waardpolderhoofdweg

Ook bij de kruising van de N248 met de Waardpolderhoofdweg bij Kolhorn wordt de snelheid verlaagd naar 50km/u. Hier wordt middels een uitbuiging in de weg de aan beide kanten van het kruispunt een lagere snelheid afgedwongen. De zichtlijnen worden verbeterd door de borden te verplaatsen en/of groen te snoeien. Dit gaat in overleg met bewoners. De aansluiting van de Ansjoviskade op de N248 wordt afgesloten om enkel als calamiteitenroute te gebruiken. De aansluiting aan de Waardpolderhoofdweg voldoet om de woonwijk te ontsluiten en de voorrangssituatie wordt hier verduidelijkt.

Vervolg

In oktober 2021 worden de ontwerpen nader uitgewerkt. De Wadweg krijgt hierbij prioriteit. Het doel is dit jaar nog te starten met de uitvoering. Op beide kruispunten wordt voorafgaand aan de uitvoer van maatregelen een nulmeting uitgevoerd. De situatie wordt een jaar lang gemonitord om de effectiviteit van de maatregelen te toetsen.

Bekijk de presentatie van de bewonersavond (pdf, 2 Mb)
Lees het verslag van de bewonersavond terug (pdf, 87 kB)