Herstelwerkzaamheden oeverwand Brug Ouderkerk

(26 oktober 2021)

Voor de aanleg van de Brug Ouderkerk bij Ouderkerk aan de Amstel, voert de aannemer herstelwerkzaamheden uit aan de oever van de Amstel ter hoogte van de Brug Ouderkerk, tussen 19 oktober en 5 november 2021.

In mei 2019 is er een stalen damwanden geplaatst aan zowel de oost- als de westzijde ten noorden van de bestaande Brug Ouderkerk. Nu alle palen voor de nieuwe noordelijke brug zijn geplaatst is tijdens de monitoringsmetingen opgemerkt dat de damwand verschoven is. De verschuiving van het damwandscherm heeft niet geleid tot een (water-)veiligheidsissue, maar valt net buiten de bouwtechnische normen. Omdat de verschuiving vlak bij de nieuw te bouwen brug plaats vindt, kan en moet het gecorrigeerd worden tijdens de bouw van de nieuwe noordelijke brug, nog voordat de liggers aangebracht worden.  

Werkzaamheden 19 tot en met 5 november 2021

De werkzaamheden voor het herstellen van de oeverconstructie zijn gestart op 19 oktober en duren tot 5 november. De aannemer werkt tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Tot en met zaterdagmiddag 30 oktober (19.00 uur) wordt er gewerkt aan het herplaatsen van de oeverconstructie langs de oostzijde (Hoger Einde-Noord). Vanaf maandag 1 november (07.00 uur) tot en met vrijdag 5 november (19.00 uur) werkt de aannemer aan het herplaatsen van de oeverconstructie langs de westzijde (Amsteldijk-Noord). Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen er voor zorgen dat de werkzaamheden opschuiven.

Geluidshinder

Om de oeverconstructie uit te kunnen voeren wordt er in eerste instantie een tijdelijke damwand ingetrild. Bij het intrillen van de damwand kan niet voorkomen worden dat de werkzaamheden trillingen en geluidshinder voor de omgeving veroorzaken. De aannemer probeert de hinder daar waar mogelijk te beperken. Het vaar- en wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.