Publieke tribune weer open bij Statenvergaderingen en commissies

(13 oktober 2021)

Belangstellenden kunnen Statenvergaderingen en commissies weer fysiek bijwonen, nu de coronamaatregelen dat toelaten.

Dat is besloten door het presidium van Provinciale Staten, dat bestaat uit de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van de politieke partijen.  

Statenvergaderingen weer fysiek bijwonen 

Nu de coronamaatregelen dat toelaten vinden Provinciale Statenvergaderingen weer plaats in de Statenzaal van paviljoen Welgelegen. De publieke tribune is bij Statenvergaderingen en commissievergaderingen weer toegankelijk voor belangstellenden. Bij grote publieke belangstelling wordt de Johan Remkeszaal bij Paviljoen Welgelegen voor toehoorders ingericht en kunnen zij de Provinciale Statenvergadering daar via beeldschermen volgen.

Inspreken kan nu ook vanuit huis

Insprekers kunnen er voortaan voor kiezen om bij een commissievergadering fysiek in Haarlem of online in te spreken, bijvoorbeeld vanuit huis. Dat maakt het voor inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijker om in te spreken en betrokken te zijn bij de provinciale politiek. Na de ervaring die vanwege corona is opgedaan met hybride vergaderen, waarbij de deelnemers fysiek of online aanwezig kunnen zijn, worden diverse commissievergaderruimtes hiervoor geschikt gemaakt. 

Meer informatie over diverse inspraakmogelijkheden is te vinden op de pagina ‘Inspraak en meedenken’