Eerste fase nieuwe inrichting Anna’s Hoeve en Monnikenberg van start

(29 september 2021)

De provincie is bezig van Anna’s Hoeve en Monnikenberg in Hilversum een afwisselend natuurgebied met bomen, heide, poelen en zanderige open ruimten te maken.

Bij de nieuwe natuurbrug worden grondwallen aangelegd die het gebied afschermen voor het geluid van de trein en de weg. Om deze natuur mogelijk te maken, is het noodzakelijk om bomen te kappen.

Eerste fase nieuwe inrichting Anna’s Hoeve en Monnikenberg van start

De gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg krijgen het komende jaar een nieuwe inrichting. In totaal wordt daarvoor rond de 6,5 hectare aan bomen gekapt. De meeste bomen moeten wijken voor de aanleg van de grondwallen van 20 meter breed. Deze wallen schermen de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg straks af van het licht en geluid van de spoorlijn, de nieuwe HOV-busbaan en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Voordat het kappen start wordt de bodembedekking en beplanting in fases verwijderd. Dit geeft kleine dieren de mogelijkheid om het gebied tijdig te verlaten. Ook worden een deel van de boomstronken (stobben) die overblijven groene wallen gemaakt waar dieren een nieuw thuis kunnen vinden. 

Herplant

Na de aanleg van de grondwallen worden deze beplant met laagblijvende bomen en struiken. Ook de strook waar nu de Weg over Anna’s Hoeve ligt, wordt straks ingericht als natuur. Een deel van de bomen die zijn gekapt voor de uitvoering van het HOV project worden in deze strook gecompenseerd. 

Planning en bereikbaarheid

De kapwerkzaamheden starten deze week en duren naar verwachting 4 tot 6 weken. Nadat de bomen zijn verwijderd starten de graafwerkzaamheden en het transport van grond voor de aanleg van de grondwallen. Deze grond komt uit het gebied en is van goede kwaliteit. Deze werkzaamheden worden eind februari afgerond. Vanwege de veiligheid worden tijdelijk verschillende delen in Anna’s Hoeve voor voetgangers afgesloten. De Weg over Anna’s Hoeve en de Liebergerweg blijven toegankelijk.

Groene Schakel

De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug waardoor een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Hierdoor nemen de overlevingskansen voor plant- en diersoorten toe en ontstaat een duurzaam ecosysteem. Voor deze ‘groene zone’ zijn eerder een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over het spoor aangelegd. De nieuwe inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg maakt de Groene Schakel compleet.