Laatste werkzaamheden op meerdere kruisingen Aalsmeer

(21 september 2021)

Op de Burgemeester Kastelijnweg in Aalsmeer en de N196 in Haarlemmermeer worden tussen 20 september 2021 en 8 oktober op meerdere plekken wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Hierbij moet het verkeer rekening houden met verkeershinder en omleidingen. 

Dorpsstraat

Voor de aanleg van de Dorpsstraat worden de laatste afrondende werkzaamheden verricht aan de weg en aan het fietspad. De nieuwe rotonde bij de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat is op 21 september open voor al het verkeer.

Aalsmeerderdijk

Bij de Aalsmeerderdijk vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de nieuwe rotonde de Aalsmeerderbrug. Op 22 en 23 september wordt onder andere de rotonde op alle wegen aangesloten. Vanwege de asfalteringswerkzaamheden, is de kruising afwisselend afgesloten in de nachten tussen 23.00 uur en 05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de N201. De nieuwe rotonde bij de Aalsmeerderdijk is vanaf 24 september open voor al het verkeer.

Van Cleeffkade

Het verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg kan over de kruising met de Van Cleeffkade heen rijden. De Van Cleeffkade in- en uitrijden blijft nog niet mogelijk tot 1 oktober. Verkeer rijdt tot die tijd via de Ophelialaan of (vanaf 21 september) via de Dorpsstraat richting het centrum van Aalsmeer. Op 1 oktober is de weg rondom de rotonde gereed, maar wordt er gewerkt aan de busbaan, die de rotonde kruist. Verkeer kan daarom niet de rotonde rondom rijden en wordt naar de rotondes bij de Ophelialaan en Dorpsstraat geleid om te keren. De nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade is op 8 oktober open voor al het verkeer.

Fokkerweg

Bij de Fokkerweg wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de kruising met de N196. Om alle wegen goed op de kruising aan te sluiten, vinden er in de nachten van 20, 21, 22 en 23 september tussen 23.00 uur en 5.00 uur asfalteringswerkzaamheden plaats. De kruising is hierdoor afgesloten voor het verkeer van en naar Aalsmeer. Verkeer tussen de Pudongweg en de Fokkerweg is wel mogelijk. Verkeer van en naar Aalsmeer wordt via de Oosteinderweg of via de N231 Legmeerdijk naar de N201 geleid. De nieuwe kruising bij de Fokkerweg is op 1 oktober gereed en open voor al het verkeer. Ook de N196 tussen de A4 en de Fokkerweg is dan weer geopend.

Waterwolftunnel

In het weekend van 25 en 26 september worden er opnieuw werkzaamheden uitgevoerd aan de N201 tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk. Bij deze werkzaamheden is de Waterwolftunnel en de N201 geheel afgesloten tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk vanaf vrijdag 24 september (20.00 uur) tot maandag 27 september (6.00 uur). Het verkeer op de N201 wordt met gele borden omgeleid via de N232/N231 en Bosrandbrug.

Het project HOVASZ

De werkzaamheden op de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.