Start bouwteamfase: samen met Van Hattum en Blankevoort aan de slag met ontwerp Koopvaardersschutsluis

(09 september 2021)

De voorbereidingen op de renovatie en verlenging van de Koopvaardersschutsluis zijn in een volgende fase beland.

De provincie Noord-Holland heeft de bouwteamfase van het project in Den Helder opgedragen aan Van Hattum en Blankevoort. De provincie vroeg naar een samenwerkingspartner om het ontwerp verder uit te werken in een bouwteam. Van Hattum en Blankevoort kwam als beste naar voren en heeft de aanbesteding gewonnen. Dit jaar en komend jaar gaat een team samen met de gemeente Den Helder en betrokkenen op zoek naar de beste oplossing voor de renovatie en verlenging. 

Op weg naar de beste aanpak 

In de komende bouwteamfase werken provincie en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp voor de sluis te komen. Het bouwteam onderzoekt bovendien welke mogelijkheden er zijn voor een zo kort mogelijke stremming van de Koopvaardersschutsluis tijdens de renovatiewerkzaamheden. Onderdeel van het project is ook de ombouw van de Boerenverdrietsluis van keersluis naar schutsluis. Tijdens stremming door de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis zal de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis gaan. De onderzoeken van het bouwteam zijn er op gericht om de overlast voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken.

Renovatie Koopvaardersschutsluis is noodzakelijk

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder is noodzakelijk. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat de damwanden worden aangetast door een bacterie en dat renovatie op korte termijn nodig is. Deze sluis in Den Helder is immers dé toegang voor schepen komend van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Behalve renovatie wordt de Koopvaardersschutsluis ook met 30 meter verlengd om in de toekomst grotere schepen te kunnen schutten. 

Koopvaardersschutsluis