Water in Noord-Holland: wie doet wat?

(05 april 2022)

In Noord-Holland vind je heel veel water. Meren, plassen, kanalen, grachten, slootjes en natuurlijk de zee.

Om al het water in Noord-Holland in goede stromen te leiden, werken veel verschillende partijen samen. Zo worden overstromingen voorkomen, wordt wateroverlast beperkt en blijft er schoon water uit de kraan komen. 

Maar wie doet nou eigenlijk wat? De provincie heeft dit in een infographic overzichtelijk in beeld gebracht. Voor allerlei soorten water zijn verschillende afspraken gemaakt. We werken bijvoorbeeld ook samen aan schoon water voor natuur, het monitioren van het grondwater, plekken waar je veilig kunt zwemmen en goede vaarwegen. 

Daarnaast bereiden we ons voor op de toekomst. Hoe gaan we om met verzilting door de stijging van de zeespiegel? En hoe kun je bij het bouwen van nieuwe woningen rekening houden met het klimaat? 

Wat doen de waterschappen, provincie, gemeenten en drinkwaterbedrijven hierbij? Welke rol hebben de Europese Unie en het Rijk? Check de infographic in de laatste editie van het &Holland magazine en kom erachter.

Water in Noord-Holland: wie doet wat?
Klik op de afbeelding voor de infographic