Commissaris van de Koning prijst gemeente Heemstede voor opvang Oekraïense vluchtelingen

(08 december 2022)

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezocht woensdag 7 december de gemeente Heemstede. Hij sprak daar onder meer met inwoners en Oekraïense vluchtelingen.

Commissaris van de Koning ontvangt een cadeau van de gemeente Heemstede

Het ambtsbezoek begon met een rondleiding en toelichting bij Plein 1: een multifunctioneel gebouw voor diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van werk, zorg, welzijn, educatie, kinderopvang, veiligheid en cultuur. Vervolgens sprak Van Dijk met het college van B&W over hun ambities en nieuwe taken, waaronder de opvang van Oekraïense vluchtelingen en huisvesting van statushouders. De commissaris ging hierover ook in gesprek met 5 Oekraïense vluchtelingen. 

Democratie

Daarnaast zet de gemeente Heemstede zich de afgelopen jaren in om de lokale democratie te versterken. Inwoners deelden met de commissaris hun ervaringen met dit traject. Het bezoek werd afgerond met een openbaar gesprek met de gemeenteraad over onderwerpen als leefbaarheid, regionale samenwerking, het belang van een stabiele bestuurscultuur en de uitdagingen van de beschikbare ruimte in Heemstede. 
 
Van Dijk was na afloop positief over het bezoek: “Het was een boeiende middag met een mooi programma en goede gesprekken. De kracht van Heemstede is de wijze waarop de gemeente samen met de inwoners werkt aan sociale cohesie en de lokale democratie. Complimenten voor de wijze waarop statushouders en Oekraïense vluchtelingen in de gemeente worden opgevangen en de lokale democratie samen met de inwoners vorm krijgt.” 

Commissaris van de Koning bezoekt gemeente Heemstede