Fietsdoelen rondom de Zaanbrug bereikt (UPDATE)

(15 december 2022)

Sinds de afsluiting van de Zaanbrug op 18 juli 2022 is er rondom de brug minimaal 17.500 kilometer gefietst.

[UPDATE: In het oorspronkelijke bericht zijn per abuis verkeerde bedragen genoemd. Daarin stond 2 keer het geldbedrag €7.500. De bedragen zijn aangepast.]

Dat aantal kilometers was namelijk nodig om de 2 goede doelen van de fietsactie 'Over de Zaanbrug' te behalen. Met het behalen van de fietsdoelen eindigt ook de fietsactie ‘Over de Zaanbrug’.

Om automobilisten te stimuleren de auto te laten staan en de fiets te nemen tijdens de vernieuwing van de Zaanbrug, heeft de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Wormerland en Zaanstad een speciale fietsapp geïntroduceerd. Met de app konden fietsers met elke gefietste kilometer sparen voor een goed doel bij hen in de buurt. In september was het eerste doel (geld voor kinderboerderij ’t Weidje in Wormer) behaald. Voor ’t Weidje hebben 158 fietsers met 1.800 ritten samen € 2.500 bij elkaar gefietst. Half november was ook het tweede doel bereikt: onderhoud van en activiteiten in het Wilhelminapark in Wormerveer. De 166 deelnemende fietsers hebben voor dat doel met ruim 6.900 ritten in totaal een bedrag van € 6.000 bij elkaar gekregen. 

Einde fietsactie

Met het behalen van de beide goede doelen is de fietsactie ‘Over de Zaanbrug’ tot een eind gekomen. Ook als je niet deelgenomen hebt aan de fietsactie, wil de provincie alle fietsers rondom de Zaanbrug hartelijk danken. De fietsapp blijft overigens gewoon bestaan. Geïnteresseerde fietsers kunnen op die wijze zelf nog gewoon hun gefietste kilometers, aantal ritten of het aantal verbrande calorieën zien. 

Fietsen voor een goed doel

Op 18 juli werd de Zaanbrug afgesloten voor verkeer en konden auto’s, fietsers en voetgangers gebruik maken van de tijdelijke brug. Om verkeersdeelnemers te stimuleren om de fiets te pakken als zij de Zaan over willen steken is er vanuit het project Vervanging Zaanbrug een fietsactie gestart. Met een speciale fietsapp van RingRing konden fietsers sparen voor een goed doel in de buurt. Voor iedere gefietste kilometer rondom de Zaanbrug doneren de provincie Noord-Holland, de gemeente Wormerland en de gemeente Zaanstad geld aan twee goede doelen. 

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een nieuwe ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van de tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen). 

Samenwerking

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur en Gebroeders Beentjes uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond. 

Meer informatie

Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug is ook te vinden op de pagina van de Zaanbrug