Start herstelwerkzaamheden rietland in Het Twiske

(09 december 2022)

Recreatieschap Twiske-Waterland werkt de komende maanden aan het herstellen en het in de oude staat terugbrengen van rietland in natuurgebied Het Twiske.

In recreatie- en natuurgebied Het Twiske verblijven bijzondere rietvogels, zoals de roerdomp en bruine kiekendief. Om deze vogels en hun leefomgeving te beschermen is het behoud van riet van groot belang.

Rietland in Het Twiske

Het gaat om rietlandpercelen in de gebieden: de Ekkers, de Leers, Klaas Dobbers Droogte en de Vennen: een oppervlakte van in totaal 8,5 hectare. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het uitdiepen van greppels, maaien en plaggen, en het verwijderen van de toplaag. Hier is het Recreatieschap tot medio maart 2023 mee bezig, zodat de werkzaamheden nog voor het broedseizoen zijn afgerond. Hiermee wordt de basis gelegd voor een aantrekkelijk ecosysteem voor broedvogels. 

Deze werkzaamheden komen voort uit het project ‘N2000-herstelmaatregelen rietland in Het Twiske’ dat wordt gesubsidieerd door de provincie. 

Natura 2000-gebied

Het recreatie- en natuurgebied Het Twiske is in trek bij wandelaars, fietsers, (water)sporters en natuurliefhebbers. Het bestaat voor een derde uit water, waardoor in de stillere deelgebieden moeras-, riet- en watervogels op hun plek zijn. Het Twiske is een recreatiegebied met Natura 2000-status. 

Lees meer over de werkzaamheden op de website van recreatieschap Twiske-Waterland