Werkzaamheden centrale bediening starten later

(15 december 2022)

Gedeputeerde Staten (GS) besloten op 31 augustus 2021 in totaal 40 bruggen en sluizen aan te sluiten op de bediencentrale Weg- en Waterhuis De Lange Balk in Heerhugowaard. Aan diverse bruggen zouden dit winterseizoen (2022-2023) al gewerkt worden. Vanwege de huidige economische situatie zijn de levertijden van meerdere onderdelen echter extreem lang, waardoor de werkzaamheden opschuiven.

De provincie wil brug Vrouwenakker bij De Kwakel (Uithoorn) en de Kraspolderbrug bij Oudorp (Alkmaar) nog realiseren in de periode maart-juni 2023. De andere bruggen die in dit winterseizoen gepland waren, schuiven door naar de winter van 2024-2025. Als de lange levertijden aanhouden, is niet uit te sluiten dat voor de werkzaamheden een extra seizoen aan de planning moet worden toegevoegd.

Tekorten

Tijdens de voorbereidingen bleek dat de beschikbaarheid van materiaal en cruciale onderdelen een steeds groter probleem werd. Door de tekorten in de huidige markt zijn met name de netwerk- en elektromechanische onderdelen moeilijk te verkrijgen. De provincie wil voorspelbaarheid en betrouwbaarheid richting haar partners en inwoners bieden. Omdat het nu onzeker is of cruciale onderdelen tijdig geleverd kunnen worden, is het onvermijdelijk om het aansluiten van een aantal bruggen te verschuiven naar het winterseizoen 2024/2025. Door nu in te grijpen in de planning, voorkomen we vertragingen tijdens de uitvoering en de daarmee samenhangende extra hinder en kosten. De provincie en de opdrachtnemers gaan wel door met het verder uitwerken van de ontwerpen. Door het opschuiven van uitvoeringswerkzaamheden is er meer tijd om onderdelen en materialen in te kopen en te verkrijgen.

Raamovereenkomst voor 19 bruggen

Voor de aansluiting van de 19 bruggen en sluizen die de komende jaren aangesloten worden op de bediencentrale heeft de provincie dit jaar een raamovereenkomst afgesloten met 2 specialistische marktpartijen: Istimewa Elektro uit Vlaardingen en Yunex Traffic uit Zoetermeer.

De 19 bruggen en sluizen krijgen een nieuw besturingssysteem, een camera- en audio-installatie en netwerkapparatuur voor communicatie tussen de bediencentrale en brug/sluis. Afhankelijk van de situatie moeten ook andere werkzaamheden worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van slagbomen, verlichting, knipperlampen en extra veiligheidssensoren.

Op dit moment zijn 13 bruggen en sluizen aangesloten op de bediencentrale. Daarnaast worden 8 bruggen en sluizen aangesloten tijdens geplande werkzaamheden of renovatie.

Bediencentrale

Betere doorstroming

De provincie wil het vervoer over water stimuleren zodat de druk op het wegennet afneemt. Hierdoor verbetert niet alleen de doorstroming van het wegverkeer, maar heeft ook de scheepvaart gemak van betere vaartijden en kan daardoor makkelijker doorvaren. Zo werken we aan een trajectgewijze aanpak voor de scheepvaart en kunnen we op termijn 24-uurs bediening aanbieden. Daarnaast hebben we in de toekomst door de centrale minder bedienaren nodig waardoor we ons aan de afgesproken bedientijden kunnen houden. Door te werken vanuit 1 centrale kunnen we de bruggen en sluizen (kosten)efficiënt en veilig bedienen doordat de systemen voor alle bruggen uniform zijn.