Provincie en gemeente Haarlem werken samen aan ontwikkeling OV-knooppunten

(17 februari 2022)

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem hebben in een intentieverklaring afspraken gemaakt over de samenwerking voor de ontwikkeling van 3 OV-knooppunten.

Het gaat om stationsgebied Haarlem, knooppunt Oostpoort en mobiliteitshub Nieuw-Zuid. Met de ontwikkeling van deze 3 knooppunten spelen provincie en gemeente in op de toenemende drukte en wordt gezorgd dat Haarlem ook in de toekomst een prettig leefbare stad blijft.

De intentieverklaring bevat afspraken over de samenwerking voor de ontwikkeling van deze knooppunten. In deze samenwerking ondersteunt de provincie de gemeente bij het creëren van een sluitende begroting en opstellen van inhoudelijke uitgangspunten. Naast provincie en gemeente zijn er ook andere partijen betrokken bij de OV-knooppuntontwikkeling, zoals NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam. Met hen worden ook gesprekken gevoerd om te komen tot afspraken.   

Ambities

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid in de stad en in de regio. Uit onderzoek blijkt dat (ondanks de gevolgen van corona) het busvervoer verder zal groeien en ook het aantal auto’s verder toeneemt. Ook is er meer behoefte aan fietsenstallingen. Niet alleen de ontwikkeling van de stations zelf is belangrijk, ook projecten in de omgeving van de stations dragen bij aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Deze projecten zijn opgenomen in het Gebiedsplan Bereikbare Steden.

OV-knooppunten

Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Meer informatie en documenten staan op de projectpagina OV-knooppunten