Het college van Gedeputeerde Staten digitaal op werkbezoek in regio West-Friesland

(26 januari 2022)

Het college van Gedeputeerde Staten sprak op 25 januari digitaal met de colleges (bestaande uit wethouders en burgemeesters) van de gemeenten in West-Friesland.

West-Friesland is een ondernemende regio met een mix van open landschap, een rijke cultuurhistorie en een kust in ontwikkeling. 

Om veel in gesprek te zijn met de regio’s bracht het college voor de komst van corona fysiek een bezoek aan de regio. Het werkbezoek ging dit keer weer digitaal. In kleinere groepen werd uitgebreider gesproken over onderwerpen als wonen, energietransitie, duurzame mobiliteit en verstedelijking, circulaire economie, kustontwikkeling, recreatie en toerisme, erfgoed, natuur, arbeidsmarkt en onderwijs. Er werd gekeken waar de uitdagingen en kansen zijn, hoe de provincie en regio elkaar kunnen versterken en wat inwoners en bedrijven in West-Friesland merken van de ontwikkelingen.

Ook werd teruggeblikt op de resultaten en de samenwerking in de afgelopen collegeperiode en vooruit geblikt op de nieuwe periode en kansen voor de regio West-Friesland na de raadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Weten welke gemeenten onder de regio West-Friesland vallen? Op de hoogte blijven van de laatste actualiteiten in de regio? Bekijk de regiopagina West-Friesland.