“Dit is een iconische kerk, vol met verhalen die we zichtbaar willen maken”

(12 juli 2022)

De Grote Kerk in Naarden is een prachtig eeuwenoud gebouw met een rijke geschiedenis.

De stichting die de kerk beheert wil de verhalen en historische figuren van de kerk voor bezoekers virtueel tot leven wekken. De plannen daarvoor worden de komende maanden ontwikkeld, met behulp van een subsidie van de provincie Noord-Holland voor de innovatie van cultuur en erfgoed.

"Dit is een iconische kerk, vol met verhalen die we zichtbaar willen maken"

Ellen Snoep, directeur van Stichting Grote Kerk Naarden: “De Grote Kerk is door de eeuwen heen voor mensen een plek om elkaar te ontmoeten, te schuilen, te rouwen en trouwen en hun geloof te belijden. Dat is het vertrekpunt van de erfgoedbeleving. We willen een interactieve digitale presentatie maken voor bezoekers en op een creatieve manier herinneringen en verhalen tot leven brengen. Ik heb daar al wel gedachtenspinsels bij. Er is in de kerk bijvoorbeeld een grafsteen waaronder ooit een bruidspaar en hun getuigen lagen, die kort na het huwelijk door het ijs zijn gezakt. Dat is natuurlijk een tragisch verhaal. Het zou heel mooi zijn als je langs zo’n grafsteen loopt, dat die dan oplicht en dit verhaal wordt verteld.”

“Tegenwoordig kun je ook met VR (Virtual Reality), andere projecties of een game mooie dingen doen. Wat me leuk lijkt is dat een aantal figuren die zijn terug te vinden in het gebouw, de mensen virtueel meeneemt op ontdekkingstocht, zodat je vanuit hun perspectief de kerk leert kennen. We gaan de komende maanden het plan voor de erfgoedbeleving met een gespecialiseerd bureau uitwerken.”

Coronacrisis

De stichting wil met de inkomsten uit entreegelden en het trekken van meer bezoekers de financiële basis verstevigen. Ellen: “We waren al bezig met onze positionering en hoe we de Grote Kerk toekomstbestendig willen ontwikkelen. Ons vroegere businessmodel was vooral de verhuur van het gebouw voor allerlei evenementen, bijvoorbeeld beurzen en concerten zoals de Matthäus-Passion. En in de zomermaanden een gratis openstelling met rondleidingen. Toen kwam de coronacrisis en werd het nadenken over een nieuw businessmodel urgenter. Alle geplande evenementen werden geannuleerd en de hele exploitatie, waarmee we ook het gebouw onderhouden, stortte eigenlijk in. Corona heeft alles in een stroomversnelling gebracht. We gaan ons nu verder profileren als ‘Baken van Holland’ en vanuit het erfgoed meer programmering aanbieden. De innovatieregeling van de provincie sluit daar goed op aan.”

Bezoekersgroepen

De in de kerk in Naarden aanwezige collectie kunstwerken, zoals het prachtig beschilderde tongewelf, worden zoveel mogelijk tot leven gebracht. Belangrijke bezoekersgroepen voor de nieuwe erfgoedbeleving zijn gezinnen (kinderen met hun ouders of grootouders), buitenlandse toeristen en scholieren. 

Ellen licht toe: “We willen nadrukkelijk niet een tentoonstelling met vitrines bouwen, maar het gebouw als een plek van herinnering uitlichten. Daarnaast heeft het gebouw verschillende functies: er is elke zondag een kerkdienst, het is een concertpodium en soms zijn er evenementen. Dat moet allemaal samengaan.” De planning is dat eind 2024 alles ontwikkeld en gemaakt is. “Maar zonder de subsidie van de provincie hadden we hier niet zomaar aan kunnen beginnen!”

Steun voor culture sector 

De provincie Noord-Holland maakte in 2020 € 100 miljoen vrij in het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds, om de economische en maatschappelijke gevolgen als gevolg van de coronacrisis te verzachten. Een deel van dit fonds zet de provincie in voor het ondersteunen van de culturele en creatieve sector (in totaal € 6 miljoen) via een pakket aan subsidieregelingen. De Stichting Grote Kerk Naarden heeft gebruik gemaakt van de regeling Impuls innovatie cultuur- en erfgoedorganisaties. Professionele cultuur- en erfgoedorganisaties kunnen nog tot 1 februari 2023, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt, een subsidie aanvragen voor innovatieve of samenwerkingsprojecten. 

Daarnaast steunt de provincie de culturele sector onder andere met een speciale cultuurlening voor investeringen in nieuwe producties, programmas’en projecten. Kijk voor meer informatie op Cultuur + Ondernemen. Culturele organisaties kunnen ook coaching krijgen bij het verstevigen van hun ondernemerschap.Meer informatie op www.cultuurherstel.nl.