Enquête over invloed uitoefenen op provinciebestuur

(08 juli 2022)

Provinciale Staten zijn benieuwd in hoeverre Noord-Hollanders bekend zijn met de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het provinciebestuur. Daarom vraagt de provincie inwoners om een korte enquête in te vullen.

Deze korte, verkennende enquête wordt via social media bij Noord-Hollanders onder de aanbracht gebracht. De enquête is onderdeel van een onderzoek naar hoe inwoners aankijken tegen mogelijkheden om invloed uit te oefenen en welke drempels zij ervaren om hiervan gebruik te maken. Adviesbureau BMC voert dit onderzoek uit in opdracht van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Het invullen van de korte vragenlijst kost maar een paar minuten. Ga naar de vragenlijst

Verschillende mogelijkheden 

Een keer in de 4 jaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Maar dat is niet het enige moment waarop inwoners invloed kunnen uitoefenen en hun mening kunnen laten horen aan Statenleden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Meer informatie over deze mogelijkheden staat op de pagina over inspraak en meedenken.