Kandidaten burgemeester Heemskerk

(12 juli 2022)

In juni van dit jaar is na de profielschetsvergadering de vacature voor de functie van burgemeester van de gemeente Heemskerk opengesteld.

Naar de functie van burgemeester van de gemeente Heemskerk hebben 19 personen gesolliciteerd. Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 1 persoon heeft/had een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 15 december 2022 benoemd. 

Meer informatie over de procedure staat op deze pagina. 

Kandidaten burgemeester Heemskerk