Noord-Holland ondertekent Green Deal Eiwitrijke Gewassen

(14 juli 2022)

56 organisaties zetten vandaag hun handtekening onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. Ook de provincie Noord-Holland heeft deze ‘Bean Deal’ ondertekend.

Doel is opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duurzame landbouw.

Eiwittelers in het veld.

De deal is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie, erop gericht om de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten te vergroten. In de deal staat waardering centraal; niet alleen voor de akkerbouwers die inzetten op de nu nog risicovolle teelt, maar ook bij consumenten. 

LNV Minister Staghouwer zette zijn handtekening onder de deal en is enthousiast: “Met deze Green Deal zetten we de schouders onder een grote uitdaging. Het is nu van belang dat we onze handtekeningen omzetten in daden. Samen met alle partijen kunnen we een risicovolle teelt omzetten in een goed verdienmodel en nuttig gewas voor bodem en biodiversiteit.”

De ‘Bean Deal’ bestaat uit 43 inspanningen van partijen over de hele keten, van boeren tot cateraars en van veredelaars tot programma’s in het onderwijs. Marjolein Brasz, directeur van Foodvalley NL en voorzitter van de stuurgroep Green Deal Eitwitrijke gewassen: “Het werken aan deze deal heeft al veranderingen in de keten op gang gebracht. Het zorgde ervoor dat boeren zich verenigden, boeren samenwerkten met cateraars, verwerkers met retailers. En met succes: boeren verenigden zich in een productieorganisatie de Nederlandse Eiwitboeren, er is een Nederlandse Fababurger gelanceerd en een samenwerking tussen een kleine eiwitboer en een zuivelgigant is gestart.”

Voedselvisie

Ilse Zaal, gedeputeerde landbouw: “Samen met 55 andere organisaties gaan wij aan de slag om van deze Green Deal een succes te maken. Het komt niet vaak voor dat zoveel partners uit de gehele keten zijn aangesloten: van akkerbouw tot en met detailhandel. De eiwittransitie is een belangrijk onderwerp in de voedselvisie van de provincie Noord-Holland. De omslag naar een voedselpatroon met meer plantaardige/minder dierlijke eiwitten maakt het mogelijk dat de groeiende en qua eetgedrag veranderende wereldpopulatie op een duurzame wijze voorzien kan worden van voldoende voedsel."

Zak met bonen.
 
De provincie Noord-Holland heeft onlangs samen met een aantal andere partijen opdracht gegeven voor een onderzoek (pdf, 5,73 MB) naar eiwittransitie in Noord-Holland. Het doel van deze studie was om in kaart te brengen welke Noord-Hollandse organisaties zich bezighouden met de eiwittransitie, wat de grootste uitdagingen zijn voor deze bedrijven en wat mogelijke kansen zijn voor de eiwittransitie in Noord-Holland. De studie geeft een aantal aanbevelingen die wij oppakken  met Noord-Hollandse eiwitstakeholders, experts en landelijke partijen.”
Meer informatie staat op de website van Foodvalley.

Download de Green Deal Eitwitrijke Gewassen