Grensaanpassingen Natuurnetwerk definitief

(22 juni 2022)

Gedeputeerde Staten (GS) hebben dinsdag 21 juni 2022 een definitief besluit genomen over de Nota van Beantwoording en de voorgestelde aanpassingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De grensaanpassingen treden per 1 juli 2022 in werking. In dit besluit zijn circa 50 herbegrenzingsverzoeken behandeld. In totaal komt 130 hectare binnen (begrensd) en 127 hectare buiten (ontgrensd) het Natuurnetwerk te liggen. Een overzicht van de grensaanpassingen is te bekijken via de pagina Omgevingsverordening NH2020 onder 'Wijziging werkingsgebieden ronde 1-2022'. Daar vindt u de Nota van Beantwoording. In dit document is in hoofdstuk 2.2 een digitale kaart (viewer) en een overzicht van alle wijzigingen te vinden. 

Werkingsgebieden 

Het NNN is een van de zogeheten werkingsgebieden van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022). In de Omgevingsverordening staat waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Dit is van belang omdat het duidelijk maakt wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is. Alle werkingsgebieden zijn terug te vinden op de digitale kaart van de provincie.  

Jaarlijks proces 

Elk jaar beoordelen GS de binnengekomen verzoeken tot grensaanpassingen van het NNN. Deze grensaanpassingen worden 6 weken ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting in het voorjaar. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen bij GS worden ingediend. Waarna een definitief besluit volgt. Dit besluit is te vinden op de pagina GS-besluiten