Het val van de tijdelijke brug over de Zaan geplaatst

(27 juni 2022)

In de nacht van 24 op 25 juni 2022 is het val van de tijdelijke brug over de Zaan tussen Wormerveer en Wormer geplaatst.

Daarmee is het laatste deel van de tijdelijke brug aangelegd. De komende maand bouwt de aannemer de brug af. De tijdelijke brug is aangelegd om verkeer de mogelijkheid te geven de Zaan over te steken als de Zaanbrug vanaf eind juli 2022 vervangen gaat worden en daarmee afgesloten is voor verkeer. 

Het val van de tijdelijke brug lag sinds 4 weken op de kade bij de Veerdijk in Wormer. In de nacht van vrijdag 24 juni werd het val om 22.00 uur opgetild met een kraan die op een ponton stond. De kraan begeleidde het gevaarte naar het midden van de Zaan, waar het rond middernacht in de tijdelijke brug werd geplaatst. De dagen daarna werd het val verder afgebouwd en testte de aannemer het openen en sluiten van de brug. Voor de werkzaamheden was de Zaan het weekend van 24 en 25 en 26 juni gestremd voor de scheepvaart. Totdat de tijdelijke brug op 18 juli in gebruik wordt genomen, blijft het val openstaan om schepen te kunnen laten passeren. 

2022 06 27 plaatsen van val tijdelijke brug

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een nieuwe ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruikmaken van de tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen). 

Samenwerking

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur en Gebroeders Beentjes uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond. 

Meer informatie

Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden aan de Zaanbrug is te vinden in de omgevings app van de aannemer: Reimert app. Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug staat ook op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.