Provinciale Statenvergadering op 4 en 11 juli weer fysiek

(30 juni 2022)

Provinciale Staten vergaderen op maandag 4 juli weer fysiek samen in de Statenzaal. Zij vervolgen deze vergadering op maandag 11 juli. Stemmen over alle voorstellen, moties en amendementen doen zij op 11 juli.

Paviljoen Welgelegen, voorzijde.

Provinciale Staten spreken bij deze vergadering onder andere over de jaarstukken 2021 (verantwoording), de kaderbrief 2023 (uitgangspunten begroting 2023) en de Meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam. Meer informatie over de onderwerpen die de Provinciale Staten bespreken staat bij de agenda van hun vergadering van 4 en 11 juli 2022

Niet hybride

De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakte hybride vergaderen en online stemmen mogelijk vanwege corona. Deze wet is vanaf 1 juli niet meer van kracht. Provinciale Staten vergaderen en stemmen daarom weer samen fysiek in de Statenzaal van Paviljoen Welgelegen in Haarlem. 

De vergadering volgen

De publieke tribune is toegankelijk. Het aantal plaatsen op deze tribune is beperkt. Bij grote belangstelling kunnen bezoekers de vergadering die in de Statenzaal plaatsvindt samen op schermen volgen op een nabijgelegen ruimte. Iedereen kan de vergadering ook online live volgen of terugkijken .