Technologietafel Werken & Ontwikkelen Versnellen

(09 juni 2022)

De Technologietafel Werken & Ontwikkelen Noord-Holland vond op 8 juni 2022 plaats vanuit de Bouw en Techniekcampus DudocXP in Heerhugowaard. Met bedrijven, overheid en onderwijs,- en kennisinstellingen is gesproken over de lopende acties uit het Manifest Werken & Ontwikkelen. De wisselbeker Werken & Ontwikkelen 2030 NH werd uitgereikt aan Gerben Bakker van Techniekpact West-Friesland.

Gerben Bakker van Techniekpact West-Friesland met de wisselbeker Werken&Ontwikkelen 2030 NH.

Toekomst

De middag startte met een plenair gedeelte waarin Joëlle Coenen (29), programmamanager Kiezen voor de Techniek bij Alliander, een bevlogen betoog hield over hoe de jongere generatie denkt over “de innovatieve vakmens van de toekomst”. Zij sprak tevens met enkele gasten van de jongere generatie die hun toekomstbeeld deelden. Zoals gedeputeerde Zaal aangaf: “Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt zit ‘m niet alleen in de welbekende richtingen of paden, maar zeker ook in het openstaan voor nieuwe en frisse ideeën of invalshoeken.”

Versnellen 

De acties en ontwikkelcoalities van het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030 zijn inmiddels allemaal in beweging. En de onderwerpen staan niet los van elkaar. Beter gezegd: ze versterken elkaar als ze eenmaal in beweging zijn. Door middel van een animatiefilmpje (YouTube) werd de samenhang én versnelling getoond. De acties gaan als tandwielen in elkaar en maken de energietransitie sámen mogelijk. In het 2e gedeelte van de middag praatten de aanjagers van de verschillende ontwikkelcoalities over een mogelijke versnelling. Denk bij aan coalities zoals het ServicePuntTechniek, het Ontwikkelfonds, Techniekpromotie, Eén gevoeld loket, Dashboard en/of het verduurzamingsinstrument campusontwikkeling.

Wisseltrofee

Tot slot werd de wisseltrofee Werken&Ontwikkelen 2030 NH uitgereikt aan Gerben Bakker van Techniekpact West-Friesland. Het project kent een breed en gevarieerd palet aan partners. Met de ontschotting tussen harde techniekscholen en andere scholen worden de technische faciliteiten van scholen toegankelijk voor alle leerlingen in de regio. Ook maken heel veel kinderen op jonge leeftijd al kennis met techniek, middels een boeiend en laagdrempelig programma. Met de Challenge Zorg en Techniek zoeken tweedejaars vmbo scholieren naar innovatieve technische oplossingen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Techniekpact West-Friesland levert hierdoor een grote bijdrage aan de doelstellingen van het Manifest. 

Bouw en Techniekcampus DudocXP 

De middag werd georganiseerd op de Bouw en Techniekcampus DudocXP in Heerhugowaard. Dit is een concrete samenwerking in de combinatie van bedrijven, commercieel/publiek onderwijs en overheden.  De campus, bestaande uit 12 bedrijven en 4 opleidingsbedrijven, waaronder Installatiewerk Noord-Holland (IW), de metaalsector (Tetrix), ESPEQ bedrijfsopleidingen en het Horizon College. Dudoc XP biedt naast praktijkruimtes ook een unieke bouwlocatie waarop onder andere 4 woningen in verschillende stadia van aan bouw zich bevinden. Studenten kunnen hier volop oefenen en bedrijven kunnen hun innovaties tonen. Er staat zelfs een grote hijskraan. Studenten kunnen hierdoor bovendien begeleidt worden op een wijze die past bij de fase en/of situatie waarin zij zich  qua ontwikkeling bevinden. Door deze aanpak kan het project flexibel meebewegen met de arbeidsmarkt, zowel met de vraag én met het aanbod en dragen zij met hun opleidingen bij aan de versnelling van de energietransitie. Bekijk een impressievideo van de locatie (YouTube).

Technologietafel

De Technologietafel is dé plek om samen te werken aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een groen en duurzaam Noord-Holland. 

De Technologietafel wordt 2 x per jaar georganiseerd en maakt deel uit van het Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 in Noord-Holland. Deze tafel vindt plaats op afwisselende locaties in de provincie Noord-Holland.