Bereikbaar wonen in Haarlem

(09 maart 2022)

Delegaties van de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlem, ProRail, NS, het ministerie van I&W en de Vervoerregio Amsterdam brachten woensdag 9 maart een werkbezoek aan 3 openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) in Haarlem.

OV-knooppunten zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. Met op de middellange termijn meer dan 10.000 nieuwe woningen en ruim 8.000 arbeidsplaatsen in Haarlem neemt de drukte toe met meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Naar verwachting zal het openbaar vervoer in Haarlem tot 2040 met zo’n 50% groeien. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe woningbouw, bedrijvigheid en daarbij horende vervoersdrukte optimaal op elkaar aangesloten kunnen worden.

Bereikbaar wonen in Haarlem 2

Tijdens het werkbezoek gingen de delegaties op pad om de voortgang te bespreken van 3 OV-knooppunten die in Haarlem worden aangepakt. Het verbeteren van de 3 OV-knooppunten wordt beschreven in het gebiedsplan dat in juni 2021 is vastgesteld in het kader van Bereikbare Steden, een gezamenlijke aanpak van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Rijksoverheid.

De delegaties bezochten de volgende OV-knooppunten:

Haarlem Spaarnwoude

De gebiedsontwikkeling rond station Haarlem Spaarnwoude (Oostpoort) is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame stadsentree van Haarlem. In dit gebied worden op termijn ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd en is er volop ruimte voor voorzieningen, werkgelegenheid en een Park+Ride locatie. Naar verwachting kan eind 2024 gestart worden met de bouw van het eerste blok. 

Haarlem Nieuw-Zuid

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen wordt er onderzoek gedaan naar een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum. Het gaat om een mobiliteitshub: een locatie waar verschillende vervoersmogelijkheden (bus, trein, fiets) bij elkaar komen en waar verschillende voorzieningen aanwezig zijn zodat reizigers hun weg zo goed mogelijk kunnen vervolgen. Deze mobiliteitshub zal in de nabije toekomst mogelijk ook ruimte bieden aan een Bus Rapid Transit (BRT)-systeem (een vernieuwd snelbussysteem). Rond het knooppunt zullen er ruim 4.000 woningen bijkomen. Er zijn momenteel twee varianten van de nieuwe mobiliteitshub, beide varianten bevinden zich op de Schipholweg aan de kant van het Spaarne. De komende maanden zal er een variant worden gekozen. 

Bereikbaar wonen in Haarlem 3

Stationsgebied Haarlem

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen dat station Haarlem ook in de toekomst een goed bereikbaar OV-knooppunt blijft. In de toekomstvisie voor het gebied staat dat het stationsgebied een levendige plek moet zijn voor iedereen: er wordt gewerkt en gewoond, maar je kan er ook een terrasje pakken of boodschappen doen. Er worden dit jaar knopen doorgehakt over een aantal principiële keuzes in de gebiedsontwikkeling, zoals de plek van het busstation en de nieuwe fietsenstalling. Vervolgens kan de ontwerpfase beginnen.

“Veel mensen willen in Haarlem wonen, werken en recreëren”, zei gedeputeerde Cees Loggen (Wonen) tijdens het werkbezoek. “Dat betekent dat de woningbouwproductie omhoog moet, zodat iedereen in deze mooie stad een betaalbare woning heeft. De provincie vindt het belangrijk om te investeren in OV-knooppunten met goede voorzieningen en nieuwe woningen in de nabije omgeving. Op die manier kunnen mensen snel en comfortabel met het OV naar hun werk of school reizen.” 

Intentieverklaring 

Er wordt veel gedaan om alles uit stationsomgevingen te halen. Zo hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem recentelijk in een intentieverklaring afspraken gemaakt over de samenwerking voor de ontwikkeling van de 3 OV-knooppunten. Eerder heeft de provincie 8 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

Bereikbaar wonen in Haarlem