Noord-Holland Noord wil spotlight op kunst, cultuur en erfgoed

(28 maart 2022)

Gemeenten in Noord-Holland Noord hebben gezamenlijk een Regionaal cultuurprofiel opgesteld.

Het document Zee aan ruimte, land vol cultuur is de basis voor samenwerking en kennisdeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed binnen de regio met de 17 gemeenten en de provincie Noord-Holland. Bovendien wil Noord-Holland Noord met het regioprofiel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Raad voor Cultuur laten zien wat zij in huis heeft op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. 

Alkmaar
Stadhuis gemeente Alkmaar

Het noordelijk deel van de provincie is nu nog ‘een witte vlek’ in het landelijk cultuurbeleid. Het regionaal cultuurprofiel NHN is een eerste stap richting landelijke zichtbaarheid en spotlights op het kenmerkende karakter van kunst, cultuur en erfgoed in deze regio.

Het culturele aanbod en de mogelijkheden die er zijn maakt dat cultuurmakers al decennia naar deze regio trekken. De gemeente Bergen is daarvan een mooi voorbeeld, een dorp waar kunstenaars uit diverse disciplines in grote getale naar toe zijn getrokken. De regio biedt met haar prachtige, veelal historische steden en dorpen continue inspiratie. Dit maakt Noord-Holland Noord uniek in Nederland. Om recht te doen aan de diversiteit van de gehele regio onderscheiden staan 3 thema’s centraal. Elk thema richt zich op een belangrijk aspect van de regio, waarbij per deelregio thema’s weer net  een eigen accent krijgen. 

3 Thema's

De optelsom van de 3 thema’s geven de regio in zijn geheel goed weer: 

Thema 1: Mensen maken cultuur 

Binnen dit thema draait het om de mensen in de regio en hun bijdrage aan het culturele klimaat. Als maker, als vrijwilliger, als amateur, als belever en als professional. 

Thema 2: Het landschap als podium 

In dit thema zetten staat het unieke landschap van de regio centraal. Het landschap als podium, maar ook als decor en inspiratiebron.

Thema 3: Van oudsher het vizier vooruit

De geschiedenis van Holland is terug te vinden in Noord-Holland Noord. Door alle eeuwen heen is er erfgoed te vinden, materieel en immaterieel. Het continu vertellen en belichten van de bijbehorende verhalen vanuit de actualiteit gebeurt in Noord-Holland Noord.

Het regioprofiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenten in Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland en de lokale culturele instellingen, vertegenwoordigd in een klankbordgroep.