Werkzaamheden rondom busbaan HOVASZ

(14 maart 2022)

Van 14 tot en met 16 maart 2022 worden de laatste werkzaamheden rondom de nieuwe busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn uitgevoerd.

Het gaat voornamelijk om het plaatsen van bewegwijzeringsborden bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Legmeerdijk en de Zwarteweg en bij de kruising Pudongweg met de N196 in Haarlemmermeer.  Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid en moet rekening houden met enige verkeershinder. 

Op 14 en 15 maart werkt de aannemer rondom en tussen de kruisingen Legmeerdijk/Burgemeester Kasteleinweg en de Zwarteweg/Burgemeester Kasteleinweg. Het verkeer wordt langs het werk geleid via een om- en omregeling. Op 16 maart plaatst de aannemer bebording bij de Pudongweg. Bij de kruising van de Pudongweg met de N196 is daarom 1 rijstrook afgesloten. Verkeer wordt ook hier langs het werk geleid. 

Afrondende werkzaamheden

Sinds de officiële openstelling van de busbaan op 12 december 2021 heeft de aannemer de hand gelegd aan de laatste restpunten. Te denken valt aan het leggen van de laatste tegels, het voegen van delen, herstellen van schade door gebruik, herstellen van bestrating, het opruimen van achtergelaten materialen et cetera. Het plaatsen van de nieuwe bewegwijzeringsborden is gepland tussen 14 maart en begin mei 2022. Langs het hele tracé van HOVASZ, tussen Haarlemmermeer en Uithoorn, voert de aannemer daarom de laatste afrondende werkzaamheden uit. 

Het project HOVASZ

De werkzaamheden op de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. 

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. De busbaan en alle wegen zijn op 12 december 2021 officieel opengesteld voor al het verkeer.