Damwanden krijgen tweede leven aan de oevers in Noord-Holland

(02 mei 2022)

In opdracht van de provincie voert aannemerscombinatie Beens-Hakkers werkzaamheden uit aan de vaarwegen en oevers in Noord-Holland.

In totaal wordt daar 3600 meter oever vervangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzame alternatieven, zoals herbruikbare damwanden.

Onderhoud vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland beheert ruim 250 kilometer aan vaarwegen en oevers. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers bestaan uit bloeiende planten en rijke rietkragen, en hebben zo de belangrijke functie om de biodiversiteit en waterkwaliteit goed te houden. Hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren. 

Herbruikbare damwanden geplaatst

Bijzonder aan de nieuwe beschoeiing van de Westfriesche Vaart is dat een deel van de damwanden al eerder gebruikt is: deze komen uit het Twentekanaal en zijn nog in goede staat. Het hergebruiken van dit soort materiaal is milieuvriendelijk, er is sprake van maar liefst 80% minder uitstoot van bijvoorbeeld CO2 dan bij de inzet van nieuwe damwanden. Dit soort alternatieven wordt door de provincie aangemoedigd en past in de duurzaamheidsambitie voor Noord-Holland.

Ook de oude, houten beschoeiing krijgt een functie aan de nieuwe oevers. Een gedeelte van de houten beschoeiing wordt op de nieuwe metalen damwanden geplaatst. Aan het oude hout kunnen zich vervolgens verschillende plantensoorten hechten, waaronder het bedreigde Echt Lepelblad. Zo wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke situatie langs de oevers en verbetering van de biodiversiteit. 

Damwanden krijgen tweede leven aan de oevers in Noord-Holland
De houten oeverbeschoeiing aan de Westfriesche Vaart wordt vervangen door stalen damwanden. 

Pilot biodynamische oever

In samenwerking met de TU Delft wordt ook gewerkt aan een pilot met biodynamische oevers. Dit houdt in dat een deel van de oever ingericht wordt als proeftuin. Hierbij worden verschillende beplantingen met een sterk wortelsysteem getest, zoals de wilg en hop. Met deze pilot wordt kennis opgedaan hoe deze planten ingezet kunnen worden bij het vernieuwen of verstevigen van oevers. De hoop is dat de planten op een natuurlijke manier kunnen bijdragen aan een sterke oever, bijvoorbeeld doordat hun wortels de grond stevig bij elkaar houden, en er op termijn met minder of geen oeverbeschoeiingsmateriaal kan worden volstaan. 

Werkzaamheden combineren waar mogelijk

De provincie combineert de aanleg van natuurvriendelijke oevers zoveel mogelijk met ander werk aan de vaarwegen. Denk bijvoorbeeld aan het opschonen van de watergang (baggeren) of het opknappen van visplaatsen. Zo wordt overlast zoveel mogelijk beperkt en geld bespaard. De komende jaren staan nog circa 20 oevers op het programma om hersteld te worden, waarbij de provincie zoveel mogelijk kansen grijpt om tegelijkertijd de natuur te versterken, biodiversiteit te vergroten en waterkwaliteit te verbeteren. De werkzaamheden zijn te volgen op de pagina Onderhoud vaarwegen en oevers.