Een groene deksloof als basis voor een levendige oever

(18 november 2022)

De damwanden aan de Westfriesche Vaart, tussen Middenmeer en Medemblik zijn in opdracht van de provincie Noord-Holland vervangen. Aannemerscombinatie Beens-Hakkers heeft deze werkzaamheden uitgevoerd.

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden werd in de nabijheid van het werk een zeldzame plantensoort gevonden, het Echt Lepelblad. In de damwand is grond uit de omgeving tussen de naden en kieren aangebracht, zodat het zaad van het Echt Lepelblad makkelijker achterblijft. De groene deksloof is daarom een goede basis om het Echt Lepelblad verder te laten groeien. 

Groene deksloof draagt bij aan biodiversiteit

Het ontwerp van de damwanden is aangepast op de plekken waar het Echt Lepelblad groeit. Op deze plaatsen is op de damwanden een groene deksloof geplaatst. Een groene deksloof is een afwerking van de damwand die het mogelijk maakt voor zaden en planten, waaronder het Echt Lepelblad, om verder te kiemen en te groeien. Het hout dat gebruikt is voor deze afwerking is afkomstig van de damwanden die zijn vrijgekomen bij de werkzaamheden aan de oevers. Door de groei van (water)planten langs en op de damwanden worden ook weer kleine waterdieren aangetrokken. Dit komt de biodiversiteit rond de oevers ten goede.

groene deksloof II_web
De deksloof: een houten constructie die het mogelijk maakt voor zaden en planten om (verder) te groeien.

Echt Lepelblad op de Rode Lijst van planten

Het Echt Lepelblad staat op de Nederlandse Rode lijst van planten. Dit betekent dat het een zeldzame en beschermde plant is. De plant groeit vooral in brak water. Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de oevers wil de provincie daarom rekening houden met de aanwezigheid van de plant. De plant is vooral in het voorjaar zichtbaar, als zijn witte bloemen bloeien. 

Onderdeel van de provinciale duurzaamheidsambities 

De deksloven stimuleren de biodiversiteit op en rond de oever en vergroten daarmee de CO2 opname op die plaats. Daarom is het aanbrengen van de deksloven onderdeel van de duurzaamheidsambities van de provincie Noord-Holland. Ze zijn een welkome aanvulling op de circulaire damwanden en het waterleven in de Westfriesche Vaart. De provincie gaat in vergelijkbare projecten vaker kiezen voor dit soort innovatieve oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid, circulariteit en vergroening.  

Langdurige samenwerking als leerschool

Het aanbrengen van de deksloven valt onder het onderhoud van oevers en vaarwegen in Noord-Holland. De komende jaren staan nog circa 20 oevers op het programma om hersteld te worden, waarbij de provincie zoveel mogelijk kansen grijpt om tegelijkertijd de natuur te versterken, biodiversiteit te vergroten en waterkwaliteit te verbeteren. In deze projecten werkt de provincie voor een langere tijd samen met aannemerscombinatie Beens-Hakkers. Een belangrijk voordeel van deze samenwerking is de ruimte die ontstaat voor onderzoek en experiment. De werkzaamheden zijn te volgen op de pagina Onderhoud vaarwegen en oevers.