Geluid provinciale wegen in kaart

(09 november 2022)

Bij een toenemend aantal woningen in Noord-Holland zijn geluiden gemeten tussen de 55 en 65 decibel (dB) die veroorzaakt worden door provinciale wegen.

Daar staat tegenover dat het aantal woningen waar harde geluiden (van 65 dB en hoger) zijn gemeten, is afgenomen. Dit blijkt uit de geluidsbelastingkaart 2021 van de provincie Noord-Holland. 

Geluidsbelastingkaart 2021

Voor de geluidsbelastingkaart 2021 is berekend hoeveel geluid het verkeer op de provinciale wegen veroorzaken in de omgeving. De resultaten zijn vergeleken met de vorige geluidsbelastingkaart uit 2016. Zo is precies te zien waar geluid meer of minder is geworden en waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. In 2024 volgt er een actieplan met maatregelen om de geluidshinder te beperken.

Resultaten

Ten opzichte van 2016 is bij een groter aantal woningen (14%) sprake van een geluidsniveau tussen de 55-65 dB. Deze toename is met name te verklaren door de toename van verkeer en de bouw van woningen langs de provinciale wegen in de afgelopen 5 jaar. Tegelijkertijd zijn er minder huishoudens (7%) die te maken hebben met een hoog geluidsniveau (65 dB en hoger). Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere maximum snelheden en door de aanleg van zogenoemd ‘stil asfalt’. In West-Friesland veroorzaakt de openstelling van de Westfrisiaweg een geluidsafname. De weg ligt verder van woningen af dan de provinciale wegen die eerder gebruikt werden. 

Het geluidsniveau op de gevel van een woning door verkeer op provinciale wegen mag gemiddeld liggen tussen de circa 50 tot 70 dB. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast die aanslaat en het geluid van een televisie die hard aanstaat.

Nieuwe rekenmethode

De kaarten uit 2021 zijn niet direct te vergelijken met de kaarten uit 2016, want de Europese Commissie heeft een nieuwe manier van rekenen ontwikkeld. Om toch te kunnen vergelijken, is de geluidsbelastingkaart 2021 doorgerekend met dezelfde rekenmethode die bij de geluidsbelastingkaart 2016 is gehanteerd. De actieplannen geluid 2024 gaan hier dieper op in. 

Europese richtlijn

Het opstellen van geluidsbelastingkaarten is een verplichting die voortkomt uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. De belangrijkste reden voor de Europese richtlijn is het terugdringen van gezondheidseffecten van geluid door wegverkeer. Blootstelling aan geluid kan verschillende gezondheidseffecten veroorzaken, van hinder en slaapverstoring tot hart- en vaatziekten.

Uitgelicht