Steeds meer natuurverbindingen in Noord-Holland

(23 november 2022)

Provincie Noord-Holland verbindt steeds meer natuurgebieden met elkaar. Daardoor kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en voortplanten.

Ook keren bijzondere diersoorten, zoals de otter, terug. Dat staat in het Programma Natuurnetwerk 2023 (pdf, 82 MB) dat is vastgesteld door Provinciale Staten.

Het Programma Natuurnetwerk geeft een overzicht van alle activiteiten en projecten die de provincie in samenwerking met partners onderneemt om de natuur in Noord-Holland te versterken. Het afgelopen jaar zijn een aantal van deze projecten afgerond. Zo is de Natuurboog Oost, de ecologische verbinding tussen het Diemerbos en de Holendrechterpolder, aangelegd. Daarmee kunnen dieren zich over een grotere afstand verplaatsen en dat is goed om de populatie in stand te houden. Ook is de Groene Schakel geopend die bestaat uit een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Hierdoor wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi verbonden en kunnen dieren in één keer het spoor, de busbaan, de weg en het fietspad over.

24 gebieden

De provincie werkt in 24 gebieden aan de natuur. Daarbij wordt ook gewerkt aan andere uitdagingen, zoals de stikstofaanpak en kwaliteitsverbetering van bodem, water en klimaat. Hiervoor heeft de rijksoverheid doelen gesteld in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De provincie werkt de komende jaren met een gebiedsgerichte aanpak aan het bereiken van deze doelen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Steeds meer natuurverbindingen in Noord-Holland