Onderzoeken rondom Brug Krommenie

(04 oktober 2022)

De provincie Noord-Holland voert onderzoeken uit rondom de Brug Krommenie

De Brug Krommenie ligt over de Nauernasche Vaart tussen Krommenie en Wormerveer en wordt binnen een aantal jaar vervangen. Voor de onderzoeken zijn er boringen (sondering) nodig. Hiervoor wordt er in de periode tussen 10 oktober en 21 oktober 2022 van 20.00 uur tot 05.00 uur continue één rijstrook op de N203 ter hoogte van de brug afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt daarbij langs de werkzaamheden geleid en er geldt 30 km/uur. 

De provincie Noord-Holland werkt aan een plan om de Brug Krommenie te vervangen. De brug Krommenie bestaat uit twee bruggen die Wormerveer met Krommenie verbinden. Om beide bruggen toegankelijk en veilig te houden, voor zowel het weg- als het vaarverkeer, is een grootschalige renovatie van de brug noodzakelijk. Om de plannen verder uit te werken is onderzoek nodig. Dit zijn onderzoeken naar de sterkte van de bodem en onderzoeken naar de kwaliteit van de grond en het grondwater. Deze onderzoeken vinden zowel in het water als in de wegbermen plaats. Voor de werkzaamheden in de berm moet steeds een rijstrook worden afgesloten. Het verkeer wordt via de andere rijstroken geleid. De werkzaamheden (en rijstrookafsluitingen) vinden in de avond en nacht plaats tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De werkzaamheden op het water worden ook in de avond en nacht gepland zodat het vaarverkeer hier geen hinder van ondervindt. 

Meer informatie

Met vragen en klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.