Nieuwe installatie voor fors minder schadelijke uitstoot Tata Steel

(23 september 2022)

Vandaag is de bouw gestart van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek van Tata Steel. De installatie leidt tot 80% minder uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek ten opzichte van 2019.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Milieu en Gezondheid van de provincie Noord-Holland: "Deze grote investering van Tata Steel in de ontstoffings- en DeNOx-installatie vloeit voort uit de maatregel die de provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) eerder aan het staalbedrijf hebben opgelegd om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals lood fors te beperken. De maatregel is een belangrijk onderdeel van het Programma Tata Steel 2020-2050, dat de provincie met de IJmondgemeenten heeft opgesteld voor een schonere en gezondere leefomgeving."

De ontstoffingsinstallatie is in 2023 gereed en leidt tot vermindering van de uitstoot van lood, zware metalen en stof. De DeNOx-installatie, waarvan de bouw vandaag tegelijk is begonnen, moet in 2025 leiden tot een verdere vermindering van de uitstoot van stikstof.

De eerste paal van de nieuwe installatie van Tata Steel gaat de grond in.
Foto: Voorzitster Groos van de Centrale Ondernemingsraad (COR), bewoonster Molenaar van Wijk aan Zee, gedeputeerde Olthof van de provincie Noord-Holland (met hamer), directeur Van den Berg en locatiemanager Van den Berg van Tata Steel slaan symbolisch de eerste paal voor de ontstoffingsinstallatie en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek.