Provincie Noord-Holland en Nissan verlengen samenwerking

(05 september 2022)

Auto’s worden steeds slimmer en nemen bestuurders taken uit handen.

Het is voor de provincie Noord-Holland belangrijk om te weten welke technologische ontwikkelingen eraan komen en wat de impact daarvan is op de infrastructuur. Daarom tekenen Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid) en innovatiedirecteur Maarten Sierhuis van Nissan North America op 6 september 2022 in Californië een samenwerkingsovereenkomst. 

Provincie Noord-Holland en Nissan verlengen samenwerking

Door het testen op provinciale wegen krijgt Nissan inzicht in de werking en impact van de ontwikkelde systemen. De provincie is zo tijdig op de hoogte van ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat we slim, schoon en veilig in Noord-Holland reizen, voor nu en in de toekomst.  

Experimenteren op de echte weg

Provinciale wegen zijn ideaal om nieuw ontwikkelde technologieën zoals rijhulpsystemen in de praktijk te testen. Dat komt omdat er verschillende soorten verkeer gebruik van maken waaronder fietsers en voetgangers en omdat er kruisingen, rotondes en verkeerslichten zijn. Voor het in Amerika gevestigde Nissan een ideale testsituatie. De provincie kan hierdoor onderzoeken hoe nieuwe voertuigtechnologie en data gebruikt kunnen worden voor slim verkeersmanagement, het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Komende periode wordt verder uitgewerkt welke testen en informatie Nissan en de provincie met elkaar gaan uitvoeren en delen.

De provincie werkt ook samen met andere autofabrikanten en bedrijven om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Resultaten samenwerking

De provincie werkt sinds 2013 samen met Nissan. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt de samenwerking voortgezet tot december 2025. De afgelopen jaren leverdeden veel inzichten op. Daarbij is het goed om te weten dat de provincie Noord-Holland veel waarde hecht aan cybersecurity en privacy. Er is bijvoorbeeld onderzocht of door het delen van videobeelden uit voertuigen de verkeerscentrale van de provincie sneller en adequater kan reageren op incidenten. Het delen van deze informatie heeft een positief effect op de veiligheid en de bereikbaarheid. 

Ook is onderzoek gedaan naar specifieke Nederlandse verkeerssituaties die voor (toekomstige) zelfrijdende auto’s moeilijk te herkennen zijn; bijvoorbeeld plekken met fietsers. Het gaat dan om situaties waarin de sensoren van deze slimme auto’s geen volledig overzicht hebben of waarin het zicht van de sensor in een bepaalde richting is geblokkeerd zoals bij rotondes of onoverzichtelijke kruispunten. Meer weten? Bekijk de video

Nederlandse handelmissie naar Californië 

De samenwerkingsovereenkomst wordt getekend tijdens de handelsmissie aan Californië, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan deze handelsmissie nemen 120 Nederlandse bedrijven en publieke instellingen deel en deze is gekoppeld aan het economisch werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima aan de Verenigde Staten. Naast klimaatverandering, energietransitie en gezondheidszorg, staan ook slimme en schone mobiliteit in stedelijke regio’s hoog op de agenda. Het bezoek is van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 september in San Francisco en Silicon Valley (Californië) en Austin en Houston (Texas). 

Koningin Máxima wordt bij haar bezoek, van 6 tot en met 10 september, begeleid door minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, nemen deel aan het bezoek.