€ 1,5 miljoen subsidie voor cultuur in Noord-Holland

(23 februari 2023)

Bibliotheken, musea en podia en andere culturele instellingen kunnen gebruik maken van subsidie voor innovatieve of samenwerkingsprojecten. De provincie Noord-Holland stelt € 1,5 miljoen beschikbaar.

In 2022 waren de regelingen een groot succes. Toen ontvingen 32 projecten een bedrag. 

Gedeputeerde Cultuur Rosan Kocken: “De subsidieregelingen, een voor innovatie en een voor samenwerking, voorzien in een behoefte! Het budget komt uit het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds dat er is om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de coronacrisis te verzachten. Veel culturele organisaties hebben de crisis aangrepen om ervaringen op te doen met nieuwe werkwijzen, variërend van livestreams en online lessen tot digitalisering van collecties en podcasts. Het blijkt dat veel nieuwe werkwijzen een structureel karakter kunnen krijgen dat ten goede komt aan de continuïteit van de culturele- en erfgoedsector. Daarom steunen wij opnieuw projecten.“

Het geld is er voor activiteiten die het verdienvermogen of het publieksbereik van de organisatie versterken of vernieuwen. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het produceren van voorstellingen door nieuwe makers, of het maken van videoregistraties waarmee meer en ander publiek kan worden bereikt. Er is ook financiële ondersteuning mogelijk voor initiatieven die zich richten op het versterken van de inzet van vrijwilligers en samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen of sportverenigingen.  

€ 1,5 miljoen voor cultuur in Noord-Holland

Succesvol 

In 2022 hebben 17 projecten een bijdrage gekregen vanuit de regeling ‘innovatie’. Museum Waelstee op Texel heeft het geld bijvoorbeeld gebruikt om de interne en externe communicatie te verbeteren. De Grote Kerk in Naarden wil de verhalen en historische figuren van de kerk voor bezoekers virtueel tot leven wekken en is een project gestart. Museum Sow to Grow in Enkhuizen gaat aan de slag met het versterken van de marketing en communicatie en het verhogen van de bezoekersaantallen.

De regeling ‘samenwerking’ heeft geleid tot 15 positief beoordeelde subsidieaanvragen. Cultuurhuis Wherelant in Purmerend is gestart met een theaterschool voor jongeren met een verstandelijke beperking en Stichting culturele en kunstzinnige vorming Beverwijk is een campagne begonnen om kunstvakdocenten te werven. 

Klik hier voor het complete overzicht van de subsidieontvangers.

Meer informatie over de regeling staat binnenkort op deze pagina. De regeling gaat vanaf 1 april 2023 open.