Jeroen Toirkens maakt foto’s voor Provinciale Atlas Noord-Holland

(16 februari 2023)

Fotograaf Jeroen Toirkens is geselecteerd voor de jaarlijkse documentaire foto-opdracht voor de Provinciale Atlas. Jeroen gaat vastleggen hoe Noord-Hollanders met water leven en werken. De foto’s zijn later dit jaar te zien tijdens de Landschapstriënnale.

Portret Jeroen Toirkens
Jeroen Toirkens (foto: Mirre Korevaar-Wijnja)

Roadtrip                                                                                                                

Water is vriend en vijand van ons land. De provincie Noord-Holland is er van alle kanten door omgeven en wordt zelfs schiereiland genoemd. Door de klimaatverandering is dit onderwerp meer dan actueel. Jeroen Toirkens maakt in het kader van de opdracht een roadtrip in eigen land. Hij gaat op zoek naar persoonlijke verhalen tussen Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Verhalen die laten zien hoe werken en wonen met water en het beschermen tegen water tegenwoordig gaan. Welk effect heeft het stijgende water van de Noordzee bijvoorbeeld op het werk van een strandtenthouder? 

Waterbeheersing anno nu

Het dijklandschap verandert en bij het watermanagement komt steeds meer techniek en nieuw materiaal kijken. Hierdoor verandert ook het uiterlijk; zowel van de dijken zelf als van het landschap eromheen. De versterking van de Markermeerdijk die op dit moment plaatsvindt, is een voorbeeld van aanpassing van een historische dijk. Het op peil houden van de waterveerkracht en waterbestendigheid van ons leefgebied vraagt om slim ruimtegebruik en een actieve bijdrage van de inwoners. Zij worden steeds meer betrokken bij het klimaatbestendig maken van hun eigen huis en tuin. Hoe ziet waterbeheersing in Noord-Holland er anno nu uit? Hoe verandert het landschap van natuur en stedelijke gebieden door de noodzaak van klimaatadaptatie? 

Waddenbaai

De provincie Noord-Holland participeert in 2023 in de landelijke landschapstriënnale ‘Dynamische waddendelta’. Centraal staat de Nederlandse waddenkust van Den Helder tot aan Duitsland. Toirkens laat daarom ook de schoonheid en kwaliteit van de waddenbaai tussen Texel en de kop van Noord-Holland zien; het grensgebied van water en land waar mens en natuur samen gedijen. Het resultaat is later dit jaar op de landschapstriënnale te zien. 

Provinciale Atlas

De Provinciale Atlas is de beeldcollectie van de provincie Noord-Holland. De collectie bestaat uit (historische) prenten, tekeningen, kaarten en foto’s die laten zien hoe Noord-Holland zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Eerder fotografeerden onder anderen Martijn van de Griendt, Heleen Peeters, Lars van den Brink, Ahmed Polat, en Natascha Libbert voor de foto-opdracht. Het Noord-Hollands Archief beheert de collectie in opdracht van de provincie Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op de website van het Noord-Hollands Archief.

Boreal tree # 25 in Schotland
Boreal tree # 25, Schotland, februari 2017 (foto: Jeroen Toirkens)