Meer natuur en minder ritten voor agrariër in de Horstermeerpolder-Noord

4 partijen tekenden begin januari 2023 de kavelruilovereenkomst Horstermeerpolder-Noord.

De ruil vond plaats in 2 gebieden van de polder en is een belangrijke stap in de realisatie van een verbetering in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In totaal is ca. 13,5 hectare grond geruild. 

Een ruil vond plaats in de noordoosthoek van de polder tussen de provincie, Waternet en een particulier. De andere in het zuiden en westen van de polder, waarbij een agrariër verplaatst is van grond van Staatbosbeheer naar grond van de provincie. Deze kavelruil geeft de natuur een impuls en zorgt er ook voor dat de betrokken agrariër er op vooruitgaat. Door de ruil van percelen liggen die dichter bij elkaar en is minder landbouwverkeer nodig voor het beheer en onderhoud ervan. Dat draagt bij aan de vergroting van de verkeersveiligheid en de verlaging van de CO2-uitstoot. Met een betere landelijke inrichting wordt de natuur sterker en is een efficiëntere (agrarische) bedrijfsvoering mogelijk. Een mooie win-win in het gebied. 

Gebiedsproces Horstermeerpolder

Deze kavelruil maakt onderdeel uit van het Gebiedsproces Horstermeerpolder, dat in 2019 is opgestart. In de Grondstrategie Horstermeerpolder is de ambitie uitgesproken om nieuwe natuur te ontwikkelen, bestaande natuur te verbeteren en de agrarische structuur en beheersituatie te optimaliseren. Deze ambitie geeft gehoor aan het Natura 2000 beleid om nieuwe natuur te realiseren.

Meer natuur en minder ritten voor agrariër in de Horstermeerpolder – Noord 
De Middenweg als scheidingslijn

De Horstermeerpolder is voor dit gebiedsproces opgesplitst in een deel ten noorden van de Middenweg en een deel ten zuiden van de Middenweg. Voor het zuidelijke gedeelte wordt nog een inrichtingsplan opgesteld. In het noordelijke gedeelte is de ruil al afgerond en voert de provincie Noord-Holland met betrokken partijen overleg. Dit gaat over de resterende percelen die de provincie in eigendom heeft en die ingezet kunnen worden voor agrarische structuur verbetering – en natuurrealisatie. Naar verwachting wordt daar in de loop van dit jaar overeenstemming over bereikt.  

Het Gebiedsproces Horstermeerpolder valt onder het programma De Groene Uitweg. Op deze pagina is meer te lezen over alle ontwikkelingen in het gebied.