Peletierpenning-winnaressen: “Het gaat te langzaam”

(03 februari 2023)

Op 8 maart is de 5e - en vooralsnog laatste - Ribbius Peletierpenning uitreiking. 3 van de 4 vorige winnaressen blikken terug.

Devika Partiman (2019)

  • Dagvoorzitter, spreker en adviseur
  • Onderscheiden als initiatiefnemer van ‘Stem op een vrouw’

Peletierpenning-winnaressen: “Het gaat te langzaam”Devika Partiman bij de uitreiking in 2019

“In 2019 waren wij net 2 jaar bezig met ‘Stem op een vrouw’. We zagen en zien ons als activisten en waren verbaasd dat een destijds in onze ogen oud en ietwat stijf instituut als de provincie ons onderscheidde. Die waardering bleek ook te werken als een soort stempel van goedkeuring. Nadat we de penning hadden gewonnen, gingen bepaalde deuren gemakkelijker voor ons open. Vandaag de dag zit ik aan tafel met Mariëtte Hamer en bezoek ik de Eerste Kamer. Zover waren we toen nog lang niet.”

“Vrouwen zijn steeds beter vertegenwoordigd, maar het is nog altijd niet gelukt om het overal gelijk te trekken. Ik vind het tegelijkertijd fascinerend en diep treurig dat onze democratie op veel plekken een mannenbolwerk blijft. Ik ben ontzettend benieuwd naar wat er gebeurt als die balans er op grote schaal wel is. Onderzoek wijst uit dat meer vrouwen in de politiek leidt tot meer aandacht voor onder andere klimaat, onderwijs en zorg. Maar gendergelijkheid heeft hier nog nooit bestaan. Dus we moeten doorgaan met hier aandacht voor vragen en er actie op nemen. Maar eerst moet één hele nare, en helaas steeds grotere barrière worden weggenomen. Dat is de verspreiding van online haat tegen politici. Dat schrikt vrouwen, maar ook anderen die eigenlijk de politiek in willen, enorm af. Daar moet iedereen zich veel sterker tegen uitspreken. Ook is hier betere wetgeving en een strenger optreden tegen nodig. Pas dan kunnen we echt verder met de politieke participatie van vrouwen en andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.”

Manja van der Weit (2020)

  • Destijds raadslid, nu directeur Maatschappelijk Domein, gemeente Purmerend
  • Onderscheiden als initiatiefnemer van VIPPs (Vrouwen in de Purmerendse Politiek)

Peletierpenning-winnaressen: “Het gaat te langzaam”Manja van der Weit (rechts) ontvangt de penning van Sybilla Dekker in 2020

“In mijn beleving was ik via VIPPs gewoon bezig om mensen met elkaar te verbinden. Daarom kwam de penning voor mij als een verrassing. Maar het heeft mij veel gebracht. Ik leerde allerlei nieuwe mensen kennen. Dat begon bij de juryleden, en ging verder met uitnodigingen om lezingen bij te wonen of te geven. Dat veranderde mijn perspectief. Aanvankelijk was mijn startpunt de oppervlakkige constatering dat slechts een derde van onze gemeenteraad uit vrouwen bestond. Nu kwam ik erachter dat het om een moeilijk oplosbaar probleem ging. Veel mensen zeiden tegen mij: ‘Het is niet echt een issue, want het gaat gewoon om kwaliteit’. Daarop gaf ik als reactie: ‘Vertel je mij nu dat er weinig vrouwen zijn met voldoende kwaliteiten?’ Door het zo scherp te stellen, breek je door onbewuste vooroordelen heen.”

“Diversiteit in de politiek is belangrijk omdat bepaalde onderwerpen anders onderbelicht blijven. Iedereen legt zaken op tafel vanuit de eigen belevingswereld. Een onderwerp als menstruatiearmoede komt niet vanzelf op de raadsagenda. Daarnaast gaat het om herkenbaarheid. Als mijn dochter en zoon naar onze gemeenteraad kijken, zien ze voornamelijk oudere witte mannen. Als vrouw en als jongere voelen zij zich niet vertegenwoordigd. Daarmee druk je elk enthousiasme om zelf politiek mee te doen, of zelfs maar om te gaan stemmen, de kop in. Er verandert wel iets, maar het gaat te langzaam. Daarom ben ik voor een verplicht 50/50 quotum. En tot die tijd moeten we hier de aandacht op blijven vestigen. Daarom hoop ik dat er iets in de plaats komt voor de Ribbius Peletierpenning. Dergelijke onderscheidingen zetten mensen aan het denken.”

Marie-Anne van Reijen (2022)

  • Adviseur, spreker en coach
  • Onderscheiden als initiatiefnemer van MVIP (Meer Vrouwen In de Politiek)

Peletierpenning-winnaressen: “Het gaat te langzaam”Marie-Anne van Reijen tijdens haar speech bij de uitreiking in 2022 

“Het was een hele eer om de Ribbius Peletierpenning te ontvangen, en het heeft ook meerdere concrete gevolgen gehad. Het bood de kans om ons werk extra onder de aandacht te brengen. Het Noord-Hollands Dagblad schreef een stuk over de uitreiking, en daarna volgden meer media. Ik deelde dat in mijn netwerk, wat ook weer veel respons opleverde. Daarnaast leidde het tot aanvragen, bijvoorbeeld om nieuwe Statenleden te trainen en voor internationale projecten in Armenië en een project gericht op het Europees Parlement. Zo kunnen wij op nog meer fronten werken aan de systeem- en de cultuurverandering die ervoor nodig zijn om de politieke cultuur veiliger te maken en toegankelijk voor iedereen, en om grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. Het is belangrijk om met elkaar het gesprek te voeren over wat wel en niet gepast en gewenst is. Wij leggen daarbij de nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen binnen de politiek en de overheid. Als er genoeg mensen zijn die opstaan tegen seksistische, racistische, homofobe en antireligieuze uitspraken, kun je degenen die deze uitspraken doen stoppen.”

“Totdat we het punt bereiken dat er sprake is van gendergelijkheid in de politiek, moet je continu aandacht besteden aan dit onderwerp. We zijn er nog niet, en daarom blijven evenementen zoals de uitreiking van de Ribbius Peletierpenning belangrijk. Zelf heb ik gemerkt dat het ook persoonlijk gewicht kan hebben. Onderscheidingen zijn niet de reden dat ik dit werk doe, maar toch is het fijn om erkenning te krijgen. Dat geeft mij extra energie om ermee door te gaan.”

Meld een kandidaat aan voor de RPP2023

Provinciale Staten van Noord-Holland reiken de Ribbius Peletierpenning van 2019 tot en met 2023 jaarlijks uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Naast de 3 hierboven vermelde winnaressen werd de penning uitgereikt aan Bij1 Tweede Kamerlid Sylvana Simons. Zij is ook in de gelegenheid gesteld om haar bijdrage te leveren aan dit artikel, maar dit bleek om praktische redenen niet mogelijk. 

Kandidaten aanmelden voor de penning van 2023 kan tot 8 februari, via ribbiuspeletierpenning@noord-holland.nl.