Nieuw fonds voor innovatieve ondernemingen

(23 januari 2023)

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft per 1 januari 2023 een nieuw fonds van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieve ondernemingen in de provincie Noord-Holland.

Het fonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Holland. Met dit nieuwe fonds kunnen innovatieve starters en innovatief mkb, die in aanmerking komen voor Vroegefasefinanciering, voortaan in hun eigen regio terecht.

Innovatiefonds Noord-Holland biedt vanuit dit fonds leningen aan innovatieve startende bedrijven en mkb in de regio Noord-Holland. Ondernemingen die financiering nodig hebben voor het bewijzen van nieuwe ideeën en concepten, de zogenoemde Proof-of-Concept-fase, kunnen een aanvraag voor een lening indienen bij het Innovatiefonds Noord-Holland. Het fonds zet de financieringen uit in de periode van 2023 tot en met 2025 met leningen tot maximaal € 350.000. In de periode van 2018 tot en met 2022 zijn 44 leningen verstrekt. Met het nieuwe vroege fase fonds wordt ervoor gezorgd dat meer innovatieve ondernemingen hun nieuwe ideeën en concepten kunnen bewijzen.

Het fonds is opgezet voor innovatieve ondernemingen die in aanmerking komen voor Vroegefasefinanciering (VFF) in Noord-Holland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de VFF-regeling sinds 2014 uitvoert, hebben hiermee een bijna landelijke dekking voor de regionale uitvoer van de VFF-regeling. 

Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Het Innovatiefonds Noord-Holland is een centrale speler in ons regionale financieringslandschap en steunt veel ondernemers en projecten. De samenwerking met het Rijk, RVO, het Innovatiefonds en de medeaandeelaanhouders heeft ertoe geleid dat de VFF-regeling nu dichter bij de ondernemer wordt gebracht. 

Wouter Keij, fondsmanager van INH, ziet het nieuwe vroege fase fonds als een belangrijke samenwerking op regionaal niveau met RVO: “INH kent de ondernemers in Noord-Holland en kan inspelen op de concrete behoeften van regionale ondernemers. INH heeft een sterk netwerk met vervolgfinanciers. Dat is belangrijk want de vroegefasefinanciering moet vervolgfinanciers uitlokken”.

Voorwaarden en aanvragen

Het fonds verstrekt converteerbare leningen van € 50.000 tot maximaal € 350.000 aan mkb-bedrijven met een statutaire vestigingsplaats in Noord-Holland. Verdere details van de financieringsvoorwaarden staat op de website van het Innovatiefonds Noord-Holland. Ga direct naar deze website om een aanvraag te starten.