Woningbouw, natuur en energietransitie: Inwoners aan het woord in de Statenzaal

(20 januari 2023)

In de Statenzaal zaten dit keer geen Statenleden, maar inwoners uit heel Noord-Holland. Op woensdagmiddag 18 januari konden zij vragen stellen en de onderwerpen die bij hen leven, delen met de commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk.

Inwoners vanuit de Haarlemmermeer tot aan Texel kwamen naar het provinciehuis in Haarlem om hun onderwerp bespreekbaar te maken. De meest voorkomende vragen en onderwerpen: woningbouw, natuur, landelijk gebied en de energietransitie. De grootste vraag: hoe gaan we met die verschillende crises om?

Duurzame woningbouw

Uiteenlopende problemen in verschillende sectoren kunnen misschien tegelijkertijd opgelost worden. Neem woningbouw, energietransitie en bereikbaarheid. Tot 2030 moeten er 230.000 woningen worden gebouwd in Noord-Holland om het woningtekort tegen te gaan. Een inwoner merkt op: “Maar dat gaat het komende jaar niet zo snel, vanwege het stikstofprobleem.” Een ander ziet in dit probleem juist kansen voor de agrarische sector: “De CO2-ruimte voor woningbouw is beperkt. Hoe gaan we de omslag maken naar duurzaam en circulair bouwen? Kunnen we niet agrarische ondernemers hier bij betrekken door ze meer bio-based bouwmaterialen te laten verbouwen?” Weer een andere inwoner ziet in de bouw uitdagingen voor de bereikbaarheid van die woningen: “Je ziet dat het transport en het openbaar vervoer in de kop van Noord-Holland verslechtert. Je kunt nieuwe huizen bouwen, maar je moet er ook kunnen komen.”

Woningbouw, natuur en energietransitie: Inwoners aan het woord in de StatenzaalFoto: Peter Schat, Haarlems Dagblad 

Wat is eigenlijk de rol van de provincie bij woningbouw? En hoe hard zijn afspraken en convenanten tussen overheden en bedrijfsleven? Arthur van Dijk: “De eisen worden steeds strenger. De provincie is regionaal georiënteerd. We hebben regiomanagers die in regio’s actief zijn en adviseren over uiteenlopende onderwerpen. De provincie bekijkt de regionale puzzel en kijkt goed wat we waar doen. Daarnaast zorgen we voor adviseurs die processen bij de gemeente versnellen en adviseren over woningen voor diverse doelgroepen. Want naast betaalbare woningen voor starters, moeten we bijvoorbeeld ook Oekraïners opvangen en asielzoekers.”

Schaarse ruimte

Een inwoner uit Callantsoog wil graag weten waarom er niet mag worden gebouwd op een stuk grond bij zijn dorp: “Wij zijn al enkele jaren bezig met een woningbouwproject en ik wil eindelijk eens duidelijkheid over wat nu wel of niet mag in Bijzonder Provinciaal Landschap.” Van Dijk: “Soms zie je woningbouw met daartussen een stuk land en daarnaast weer bebouwing. En waarom mag je daar dan niet bouwen? Bij de provincie bespreken we dit soort gevallen uitdrukkelijk om goede afwegingen te kunnen maken, want we hebben ook niet voor niets beschermd landschap. Dat willen we niet vol bouwen.” 

In gesprek met de commissaris 2 570 x 338

De ruimte is namelijk schaars en de strijd tussen natuur, woningbouw, landbouw en industrie wordt steeds groter. Van Dijk: “Natuur moet je beschermen en met corona hebben we weer gemerkt dat natuur gezond is voor de mens. Ons uitgangspunt is dat je binnen 10 minuten van je woning de natuur in moet kunnen. Maar ook industrie moet bestaanszekerheid krijgen, die willen we niet verplaatsen naar plekken waar dat helemaal niet wenselijk is. In het Provinciaal Programma Landelijk gebied, waar we nu aan werken om het stikstofprobleem op te lossen, komen al deze vraagstukken aan bod. Daarin trekken wij samen op met de waterschappen, Bouwend Nederland, vertegenwoordigers van boeren en nog veel meer partijen. Hiervoor maken we een slimme mix aan oplossingen. Want niemand zit te wachten op de gedwongen uitkoop van boeren. Gaat het proces snel genoeg? Nee, maar er is een begin.”

“Koester de boeren die doorwillen”, reageert een aanwezige veehouder. “Geef ruimte aan de boeren die wel groter willen worden, maar niet meer dieren willen houden. Een stimuleer boeren die willen innoveren en veilig voedsel verbouwen. Er zijn innovaties beschikbaar, maar die moeten nog goedgekeurd worden. Hopelijk waait er straks een nieuwe politieke wind die dat mogelijk maakt.”

In gesprek met de commissaris 3 570 x 338

Verkiezingen 15 maart

Behalve deze onderwerpen kwamen er nog vele andere aan bod: Hoe houden we duurzame energie betaalbaar voor iedereen? Wat kan ik doen als de gemeente niet naar mij luistert en steeds verwijst naar andere overheden? Waarom ontbreekt goede verlichting langs fietspaden bij de N-wegen?

Iedereen kan over deze onderwerpen zijn stem laten horen, benadrukt de commissaris als afsluiting. En wel tijdens de Provinciale Statenkiezingen op 15 maart. Van Dijk: “We hebben over veel onderwerpen gesproken. Het is belangrijk om uw stem ook bij de verkiezingen uit te brengen. De Statenleden die normaal in de Statenzaal zitten, zijn er voor u allemaal. Vanuit hun programma, politieke kleur en overtuiging nemen zij beslissen over bijvoorbeeld woningen en natuur. Zij zitten er niet voor zichzelf, maar voor u. Om voor alle Noord-Hollanders te zorgen voor een Noord-Holland waarin het fijn is om te wonen, werken en recreëren.”