Zittingen centraal stembureau voor PS-verkiezingen

(25 januari 2023)

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) heeft elke provincie een centraal stembureau. Dit stembureau zorgt onder meer voor de registratie van namen van politieke partijen en neemt de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken in ontvangst.

Voor de beoordeling van de kandidatenlijsten, de nummering van die lijsten en het vaststellen van de verkiezingsuitslag worden 3 zittingen gehouden. 2 daarvan zijn openbaar. In Noord-Holland zijn de volgende zittingen:

  • Niet openbaar: dinsdag 31 januari 2023 om 16.00 uur (Stadskantoor Raakspoort, gemeente Haarlem)
    Wat wordt er gedaan: onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten, als er sprake is van verzuim wordt de partij in de gelegenheid gesteld dit te herstellen (uiterlijk 2 februari 2023 17.00 uur), het proces-verbaal wordt opgemaakt. Zo snel mogelijk na de zitting worden de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd. Dit duurt tot de lijsten definitief worden vastgesteld.
  • Openbaar: vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur (Raadszaal, gemeente Haarlem)
    Wat wordt er gedaan: er wordt beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de handhaving van de kandidaten en de lijsten worden genummerd. Tevens wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt ter inzage gelegd. 
  • Openbaar: donderdag 23 maart 2023 om 14.00 uur (Raadszaal, gemeente Haarlem)
    Wat wordt er gedaan: vaststelling van de uitslag. Het proces-verbaal wordt opgemaakt. Zo snel mogelijk na de zitting wordt het proces-verbaal ter inzage gelegd. 

Centraal stembureau

Het centraal stembureau bestaat uit 5 leden. De burgemeester van de gemeente waar PS vergaderen, is voorzitter van het centraal stembureau. Voor Noord-Holland is dat Jos Wienen, burgemeester van de gemeente Haarlem. De andere leden worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten. De leden worden voor 4 jaren benoemd.