€ 900.000 voor betere samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden

(01 juni 2023)

De provincie Noord-Holland stelt € 900.000 beschikbaar voor campussen waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De regeling heet: campusvorming.

Ilse Zaal, gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs van de provincie Noord-Holland: “We hebben nu en de komende jaren veel mensen nodig in de technische en technologische sectoren. Tegelijk vraagt de huidige krapte, de mismatch op de arbeidsmarkt en de snelle technologische ontwikkelingen om innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld in het vervullen van vacatures, maar ook het inspelen op veranderingen in benodigde vaardigheden. 

Al deze ontwikkelingen vereisen dat het bedrijfsleven en het onderwijs zich moeten aanpassen aan nieuwe situaties. Langdurige samenwerking is belangrijk om flexibel te kunnen reageren op die veranderingen. Daarom wil de provincie investeren in de samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs.”

Campusvorming

De regeling campusvorming kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s en het organiseren van bijeenkomsten.

Meer informatie over de regeling: Versterking en verduurzaming regionale Technologie- en Techniekcampussen, subsidie - Provincie Noord-Holland. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 september 2023

Deze regeling is onderdeel van de: Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023.

NH014825 webversie