Beëdiging herbenoemde burgemeester van Stede Broec

(28 juni 2023)

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft vandaag Ronald Wortelboer beëdigd als burgemeester van de gemeente Stede Broec voor zijn tweede termijn van 6 jaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Wortelboer gaat in op 13 juli 2023 en eindigt op 13 juli 2029.

Voor Wortelboers benoeming in Stede Broec was hij van 1996 tot 2017 werkzaam bij de provincie Noord-Holland. Van 2001 tot 2017 had hij daar de functie van Kabinetschef.

Procedure tot herbenoeming

Een procedure tot herbenoeming start 8 tot 9 maanden voor de daadwerkelijke herbenoeming, nadat een burgemeester te kennen geeft nog een termijn het burgemeestersambt te willen vervullen. De burgemeester laat dit weten aan de commissaris van de Koning en de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad speelt vervolgens een belangrijke rol, door een voordracht tot herbenoeming te doen aan de raad. De raad neemt uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming. 

De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling met zijn advies door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.


Be√ędiging herbenoemde burgemeester van Stede Broec