Webinar over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) op 26 juni

Provincie Noord-Holland stuurt op 1 juli het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) naar het Rijk. Waar gaat het PPLG over, met welke opgaven gaan we de komende jaren in Noord-Holland aan de slag en hoe ziet een gebiedsproces eruit? Op maandag 26 juni 2023 vertelt de provincie daar meer over in een webinar voor betrokkenen en geïnteresseerden.

Tijdens het webinar presenteert Gerben Biermann (programmamanager PPLG) de inhoud van het PPLG, vertelt Jenneke Bijl-Segers (procesmanager) over het gebiedsproces Oostzanerveld en kunnen deelnemers vragen stellen.  

Wanneer? 


Maandag 26 juni van 11.00 - 12.00 uur. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via dit formulier. Na aanmelding ontvangt u op maandagochtend 26 juni een e-mail met de link naar het webinar. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen in de chat.  

Provinciaal Programma Landelijk Gebied 

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, getiteld ‘Buitengewoon Noord-Holland!' is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied leefbaar en gezond te houden. Het landelijk gebied is nog niet in balans. Zo is de natuur-, bodem- en waterkwaliteit op veel plekken niet goed, verandert het klimaat, staat de waterbeschikbaarheid onder druk en zorgt bevolkingsgroei ervoor dat anders met de ruimte moet worden omgegaan. In het PPLG staan daarom klimaatbestendigheid, een sterk water- en bodemsysteem, biodiversiteit en sociaaleconomische vitaliteit centraal.   

Gebiedsprocessen

Noord-Holland heeft grote duin-, veenweide- en plassengebieden. Elk gebied is uniek en kent eigen opgaven. Daarom werkt de provincie met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per gebied wordt gekeken hoe de doelen gehaald kunnen worden op een manier die goed past in dat gebied. De provincie doet dit samen met gemeenten en waterschap natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied en inwoners. Hierdoor wordt voortgebouwd op lokale kennis, ervaring en bestaande initiatieven. 

Luchtfoto Castricum en Limmen