Start renovatie Koopvaardersschutsluis begin april 2023

De renovatie aan de Koopvaardersschutsluis start begin april 2023. De stalen sluiswanden worden aangetast door een bacterie en vervangen door betonnen wanden. De sluis blijft in gebruik doordat er vanaf de kant wordt gewerkt.

De westkant is als eerste aan de beurt. In de zomer van 2024  beginnen de werkzaamheden aan de oostkant waardoor de renovatie tot en met het voorjaar 2026 in beslag neemt. Het evenement Sail dat eind juni 2023 wordt gehouden in Den Helder, ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. 

Werkzaamheden

In april begint de aannemer met het plaatsen van een damwand om de grond achter de sluiswand af te kunnen graven. Aan de kant waar gewerkt wordt, is afmeren niet mogelijk omdat er direct achter de sluismuur een groot gat is. Dit wordt met borden aangegeven. Vervolgens wordt er na de zomer vanuit de bouwkuip gewerkt aan de constructie van de sluiswand. 

Start renovatie Koopvaardersschutsluis

Aanpak vanaf de kant

Eerder werd gedacht dat de sluis dicht moest en dat er een omvaarroute moest komen. Doordat er gekozen is voor de aanpak vanaf de kant is dit niet meer nodig. De oplossing komt voort uit het bouwteam, dit is een samenwerking tussen aannemer Van Hattum en Blankevoort en provincie Noord-Holland. Eerder deze maand zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met extra budget (vanwege stijgende prijzen) voor de renovatie van de sluis. 

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden wordt het sluisterrein ingericht als bouwterrein en afgesloten voor publiek. De werkzaamheden zijn afgestemd met betrokken partijen en organisaties. Meer informatie is te vinden op de projectpagina Renovatie Koopvaardersschutsluis. Heeft u vragen of klachten? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.