Afsluiting Hoornse Jaagweg van 20 tot en met 22 november

De Hoornse Jaagweg is van maandag 20 november tot en met woensdag 22 november 2023 afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting is nodig vanwege het vernieuwen van het asfalt.

De Hoornse Jaagweg is de parallelweg van de N247 tussen Oosthuizen en Scharwoude. Doorgaand verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over de N247 geleid. Bestemmingsverkeer kan tijdens de werkzaamheden wel op plaats van bestemming komen. Via de zogenoemde freesvakken en over rijplaten door de berm(en) kunnen ze – met stapvoets rijden – gebruik maken van de Hoornse Jaagweg. Voor voetgangers en (brom)fietsers is er een omleiding via de IJselmeerdijk, Hogemeerdijk en Schardam. 

Vernieuwing asfaltverharding

Deze afsluiting is nodig in verband met de noodzakelijke vernieuwing van het asfalt. Het oude asfalt zal op bepaalde delen eruit worden gefreesd, de ondergrond wordt voorbereid en vervolgens wordt het nieuwe asfalt in lagen aangebracht. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. 

Veiligheid

Verkeersdeelnemers moeten extra attent zijn op veiligheid. Met name voor de veilige oversteek van fietsers. Daarvoor zijn meerdere maatregelen getroffen. In verband met de veiligheid van fietsers staat op de locaties waar de provinciale weg (N247) kan worden overgestoken tijdens de werkzaamheden (extra) borden, inclusief oranje knipperbollen. Zo is de oversteek zichtbaar voor het gemotoriseerde verkeer op de N247. Voor de veilige oversteek geldt bovendien tijdens de werkzaamheden op de provinciale weg een snelheidsbeperking van 60 kilometer per uur. 

Geluidhinder

Ondanks dat de hinder voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt, kunnen zij hinder ervaren. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of klachten? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie, via telefoon-nummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl
 
Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de regio? Volg ons op de regionale Facebookpagina (@WestFrieslandnh) of kijk op de regiopagina West-Friesland. www.noord-holland.nl/Westfriesland