Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year 2023

Hydrogen Hub Noord-Holland is verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year 2023 tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel.

De provincie Noord-Holland is aanwezig als onderdeel van de Hydrogen Hub Noord-Holland. Afgelopen mei kreeg de Hydrogen hub Noord-Holland al de Europese status ‘Hydrogen Valley’ toegewezen. 

Namens de provincie nam programmadirecteur Energietransitie Noordzeekanaalgebied, Ingrid Post, de award in ontvangst. “Deze erkenning onderstreept de inspanningen van zowel publieke als private partners om van Hydrogen Hub Noord-Holland een succesverhaal te maken en daarmee een vooraanstaande positie te bekleden in de waterstoftransitie binnen Noord-West Europa”. 

Rosan Kocken, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland is trots: “Als provincie zijn we trots op de erkenning van Hydrogen Hub Noord-Holland als Hydrogen Valley of the Year 2023. Deze internationale prijs bevestigt de inzet en samenwerking van zowel publieke als private partners in onze regio en onderstreept de leidende rol van Noord-Holland in de waterstoftransitie. Het is een stimulans om met nog meer vastberadenheid te blijven werken aan een duurzame toekomst." 

Internationale prijs 

De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Wereldwijd zijn er 84 regio's met een Hydrogen Valley-status en in Europa hebben 60 regio's een Hydrogen Valley-status. De European Hydrogen Valley of the Year-prijs wordt voor het zesde jaar uitgereikt en vormt een extra stimulans voor projectbegunstigden om onderzoek en innovatie op de markt te brengen. Hydrogen Hub Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal partners waaronder de provincie Noord-Holland, het Programmabureau Noordzeekanaalgebied, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland, New Energy Coalition, diverse gemeenten, netbeheerders en private partijen.

Noord-Hollandse waterstofambitie  

Noord-Holland zet krachtig in op de ontwikkeling van waterstof als een veelbelovend alternatief voor kolen, aardgas en diesel. De inzet op waterstof is een cruciale stap om klimaatneutraliteit te bereiken en de uitstoot van CO2 te verminderen. De voordelen reiken verder dan alleen schonere lucht; waterstof vermindert ook fijnstof en stikstofuitstoot, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Bovendien stimuleert deze inzet de economie en creëert het nieuwe werkgelegenheid in de provincie. 

In een toekomst waarin waterstof een centrale rol speelt, zal een aanzienlijk deel van de industrie overstappen op deze energiebron. Van energie-intensieve fabrieken tot luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegvervoer. Waterstof biedt op diverse fronten uitkomst waar elektriciteit soms tekortschiet.  

Waterstofhubs

De havengebieden van Noord-Holland fungeren als essentiële waterstofhubs voor import, productie, opslag, doorvoer en export van duurzame waterstof. Amsterdam, als de vierde haven van Europa, verschuift haar focus van fossiele brandstoffen naar groene waterstof voor de industrie en synthetische kerosine voor lucht- en scheepvaart. Ook de haven van Den Helder kan door de strategische ligging een sleutelrol spelen in de grootschalige invoer van groene waterstof vanaf de Noordzee of buurlanden. De strategische ligging van de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder maken de regio dus cruciaal in de waterstoftransitie voor Noord-Holland, Nederland én Noord-West Europa. 

Meer weten? Kijk op: