Noord-Holland scoort hoog op innovatie in Nederland en Europa

De provincie Noord-Holland is de regio met het hoogste innovatievermogen in Nederland. Dit blijkt uit het Regional Innovation Scoreboard (RIS) van de EU. De provincie is daarmee 1 van de innovatieleiders in Nederland én Europa.

De Europese Unie (EU) voert in de Europese regio's verschillende onderzoeken uit naar thema's als innovatie- en concurrentievermogen. Het RIS meet het innovatievermogen van alle regio’s in Europa. Voor het RIS zijn 239 Europese regio’s onderzocht, waarbij 4 Nederlandse regio’s in de top 25 staan. De provincie Noord-Holland staat op de twaalfde plaats en is daarmee de regio met het hoogste innovatievermogen in Nederland. De provincie Noord-Holland mag zich dus een echte innovatieleider in Europa én Nederland noemen. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de Europese regio's het innovatie- en concurrentievermogen in de loop der jaren monitoren en vergelijken met andere regio's in Europa. De EU benut de resultaten uit deze onderzoeken om ervoor te zorgen dat regio's effectief worden gesteund en om de economische ongelijkheden tussen Europese regio's te verminderen.

Economisch vitale provincie

Gedeputeerde Esther Rommel (Economie): “Noord-Holland is een economisch vitale provincie. Dit dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goed opgeleide beroepsbevolking en een hoogwaardige kennisinfrastructuur. Dit verklaart waarom de Noord-Hollandse economie internationaal concurrerender is én een grotere innovatiekracht heeft dan de meeste andere Nederlandse en Europese regio’s. Een krachtige economie met voldoende verdienvermogen is cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie. Daarom blijft het belangrijk om de economie te ontwikkelen.” 

Concurrentievermogen

Naast de RIS is ook de Regional Competitiveness Index (RCI) voor 2023 gepubliceerd. Deze verschijnt elke 3 jaar. De RCI meet het concurrentievermogen van alle regio’s in Europa. In de top 10 van regio’s met het hoogste concurrentievermogen staan 5 Nederlandse regio’s, met de provincie Utrecht als koploper. De provincies Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant staan op een gedeelde vierde plaats. Noord-Holland en Flevoland worden als 1 regio in de RCI gerekend.

In de RCI zijn 234 Europese regio’s met elkaar vergeleken aan de hand van 70 indicatoren. Noord-Holland scoort hoog op het gebied van bedrijfssophisticatie. Dit geeft aan hoe goed de regionale economie kan specialiseren en zich kan aanpassen aan economische veranderingen.