Regiodeal voor de Waddeneilanden

Het Rijk, provincie Fryslân, provincie Noord-Holland en de 5 eilandgemeenten investeren de komende 4 jaar samen € 36 miljoen in woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie.

De Regiodeal Waddeneilanden maakt krachtenbundeling en samenwerking mogelijk en zet ontwikkelingen in gang die nodig zijn voor een leefbare, vitale en duurzame samenleving op de eilanden. 

Ingang voor veerpont naar Texel.

De eilanden willen meer passende woningen bouwen, maatschappelijke voorzieningen optimaliseren, nieuwe vormen van bedrijvigheid ontwikkelen, de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs verhogen en het vervoer en eilander gebouwen (inclusief recreatiewoningen) verduurzamen. Op de eilanden starten ook initiatieven voor een gunstig ontwikkelklimaat voor een circulaire economie. De projecten en inspanningen zijn onderling met elkaar verbonden. Versterking van de samenwerking binnen de regio en tussen de eilanden is daarom cruciaal. 

Leefbare, vitale en duurzame eilanden

De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om natuur, rust en ruimte. Ze zijn een trekpleister voor honderdduizenden bezoekers per jaar. De aantrekkingskracht als toeristische bestemming én uitdagingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, wooncrisis, vergrijzing, bereikbaarheid en energietransitie, maken dat ze uit balans dreigen te raken. De geïsoleerde eilandligging brengt met zich mee dat wonen, werken en leven zich voor de meeste inwoners op dezelfde plek afspelen: het eiland. Er is geen achterland waarop eilanders terug kunnen vallen. De eilanden zijn dus genoodzaakt hun eigen boontjes te doppen. 

Over de Regiodeal

Op woensdag 1 november 2023 gaf minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het officiële startsein voor Regiodeal De Waddeneilanden en 13 andere regiodeals. 

In de regiodeals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Bij het sluiten van een regiodeal komen de regio’s met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen, zodat er wordt geïnvesteerd in een gebied waar het goed wonen en werken is. Regiodeal De Waddeneilanden is 1 van de 14 nieuwe deals uit de vierde ronde, waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is gesteld.